Факультет економіки моря

051 Економіка

Admin bar avatar
economika

Спеціальність: Економіка
Шифр: 051

«Ідеї економістів – і коли вони праві, і коли помиляються – мають набагато більше значення, ніж прийнято думати … Насправді саме вони правлять світом»
Джон Мейнард Кейнс

Економіст – це фахівець, який, спираючись на знання економічної теорії, організації та планування виробничих процесів, методик обґрунтування господарських рішень, за допомогою відповідних інструментів та технологій, збирає, систематизує і досліджує інформацію, потрібну для того, щоб зрозуміти: чому і у який спосіб наймані працівники, підприємства різних форм власності та розмірів, державні установи співпрацюють заради створення належних матеріальних умов життя громадян країни.

Результатом виконаної аналітичної роботи є прогнози, щодо зміни поведінки персоналу, роботодавців та фірм під впливом перетворень у зовнішньому середовищі. З огляду на розроблені передбачення майбутнього, державні діячі та менеджмент підприємств приймають виважені та ефективні рішення.

Отже, робота економіста, в залежності від посади, яку він обіймає, впливає на долю країни, усіх бізнесів, що започатковані на її теренах, та окремих домогосподарств.

Випускник кафедри економіки та організації виробництва це – особистість, компетенції якої, спосіб мислення, налаштування на вирішення різноманітних професійних завдань є ключовими запоруками його майбутніх фахових злетів.

Він, зокрема:

 • досконало розуміється на економічній теорії та здатен застосовувати запозичені з неї методи під час бізнес-аналізу;
 • добре ознайомлений зі статистичними та економіко-математичними методами, що використовують у підприємницькому середовищі, та спроможний послуговуватися ними для розв’язання актуальних задач;
 • добре усвідомлює призначення сучасних методів менеджменту, у тому числі, під час реалізації проектів з міжнародного маркетингу;
 • відчуває влив пов’язаних фахових просторів, таких як бухгалтерський облік, фінанси, інформаційні технології;
 • отримуючи інформацію із усіх доступних джерел, оцінює її, виявляє зв’язки з проблемою, що досліджується, концентрує увагу на важливому контенті, формалізує його за допомогою електронних аналітичних таблиць та готує проекти господарських рішень;
 • здатен доступно пояснювати складні ідеї колегам та керівникам, інтерпретувати і аналізувати інформацію, отриману від них, конструктивно підтримувати або опонувати пропозиціям та ідеям ззовні заради успішного досягнення поставленої мети:
 • налаштований на командну роботу, на пошук порозуміння з людьми, які мають власне бачення шляхів вирішення проблеми, різний професійний досвід та освіту;
 • може визначати пріоритети, планувати виконання завдань, визначати і делегувати обов’язки підлеглим, вмотивовувати їх до якомога результативнішого виконання обов’язків

Спеціалізації:

 • Економіка підприємства
 • Міжнародна економіка
 • Публічні закупівлі

Cертифікати ЗНО

 1. Українська мова та література – не менше 100 балів
 2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Географія або Іноземна мова – не менше 100 балів
 3. Іноземна мова або Географія – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!