Гуманітарний ННІ

035 Філологія (прикладна лінгвістика)

Admin bar avatar
filologiya

Спеціальність: Філологія
Спеціалізація: Прикладна лінгвістика

Шифр: 035

Прикладна лінгвістика – галузь мовознавства, в якій розробляють технології опрацювання мови (традиційні, тобто неавтоматизовані, й автоматизовані) для різних галузей суспільного життя.

Основна мета ПЛ – розробити різні технології для опрацювання мови в різних галузях суспільного життя.

Серед таких галузей можна виокремити:

 • освіту (методика навчання мов – лінгводидактика, укладання словників – лексикографія);
 • міжнародні стосунки (переклад текстів – усних і писемних);
 • засоби масової інформації, видавничу справу (редагування);
 • військову справу (криптографування, усномовне керування роботами, картографія);
 • науку (аналітико-синтетичне опрацювання текстів: індексування, анотування, реферування, готування оглядів;
 • термінографія (в тому числі створення номенклатур; пошук інформації);
 • сферу послуг, промисловість (ведення діалогів – писемне й усне, реклама товарів і послуг);
 • юриспруденцію (лінгвістична експертиза);
 • державне будівництво (орфографія, орфоепія, лексикографія, фонди мов);
 • політику (політична реклама);
 • компютерну обробку текстів (створення банків текстів).

Cертифікати ЗНО

 1. Українська мова та література – не менше 100 балів.
 2. Іноземна мова – не менше 100 балів.
 3. Географія або Історія України – не менше 100 балів.

 

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!