Бакалаврат

121 Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

Інформація в стадії розробки

124 Системний аналіз

124 Системний аналіз

Інформація в стадії розробки

123 Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

Інструментальним арсеналом інформаційних технологій є комп’ютерні системи, що в сучасному розумінні являють собою єдність технічних та програмних засобів, які взаємно…

122 Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки

Інформація в стадії розробки

101 Екологія

101 Екологія

Екологія вивчає взаємодію живих організмів, біологічних видів, людини між собою і з навколишнім середовищем, досліджує структурно-функціональну організацію біосистем і механізми…

073 Менеджмент

073 Менеджмент

Інформація в стадії розробки

071 Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Інформація в стадії розробки

072 Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Розвиток і створення нових підприємств, фінансово-кредитних установ, страхових, інвестиційних компаній, недержавних пенсійних фондів, реформування та вдосконалення механізму функціонування державних фінансових…

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

«Бізнес володіє величезною здатністю досягати самих меж нашого суспільства та надавати можливості для кожної людини» Джеймс Отрі «Життя і робота:…

051 Економіка

051 Економіка

Економіст – це фахівець, який, ґрунтуючись на знаннях економічної теорії, організації виробництва, планування бізнесу, обґрунтування господарських рішень, оперуючи відповідними інструментами збирає, систематизує…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!