Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

053. Психологія

Відповідальний за прийом абітурієнтів

Щербак Олена Володимирівна

+38 (063) 696 60 65

shcherbak.olena2410@gmail.com

053. Психологія

Інститут/Факультет: Навчально-науковий гуманітарний інститут

Кафедра: Соцiально-гуманiтарних дисциплiн

 • Конкурсні предмети

  053. Психологія

  молодший бакалавр/фаховий молодший бакалавр

  Конкурсні предмети

  бакалавр

  Конкурсні предмети

  на базі ПЗСО бюджетна та небюджетна пропозиції

  • Українська мова та література
  • Математика
  • Історія України або Математика або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

  Скорочений термін
  бюджетна пропозиція

  • Українська мова та література
  • Математика або Історія України
  • Фахове випробування

  Скорочений термін
  небюджетна пропозиція

  • Українська мова і література
  • Математика або Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія
  • Фахове випробування

  магістр

  Конкурсні предмети

  PHD

  Конкурсні предмети

  Наукова діяльність

  Доброю традицією кафедри є щорічне проведення Всеукраїнської науково-методичної конференції «Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія та сучасність» (модератор – доцент О. В. Бобіна), міжнародного науково-методичного семінару «Україна і Білорусь: історія та сучасність» (організатор – доцент М. О. Федоренко), Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Проблеми соціально-гуманітарних наук» (організатор – доцент К. Г. Трибулькевич). Кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін видаються наукові видання «Гуманітарний вісник НУК» (відповідальний – О. В. Бобіна), збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми соціально-гуманітарних наук» (відповідальна – К. Г. Трибулькевич), збірники матеріалів науково-методичних семінарів і конференцій в електронному вигляді. Викладачі кафедри активно беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, видають навчально-методичні посібники, методичні вказівки і монографії. Зокрема монографія професора Я. В. Васильєва «Психологияличности в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (футурреальныйподход)», вдана у Німеччині, широко відома не тільки в Україні, але і закордоном.
  Активно займаються науковою і методичною роботою молоді викладачі.
  Викладач А. В. Ткаченко бере участь у конкурсах наукових робіт молодих науковців, творчих конкурсах. Так у 2018 р. А. В. Ткаченко здобула гран-прі на Всеукраїнському конкурсі із психологічної кіноаналітики «Погляд».
  О. Ю. Кравчук і О. С. Сонечко є організаторами діяльності наукового гуртка «Молодь у політиці», керівником якого є доцент І. В. Шаповалова. Результатом роботи осередку стали такі яскраві заходи як «Вибори Президента країни Мрій», чисельні дискусійні засідання політологічного круглого столу.
  Викладач І. В. Коростильова є визначним психологом-практиком, що з успіхом проводить аудиторні і позааудиторні заходи, такі як засідання студентського кіноклубу, психологічні тренінги із викладачами і студентами.
  Доцент Л. В. Матвієнко здійснює керівництво інтелектуальною активністю студентів, свідченням чого є брейн-ринги, екскурсії до городища Дикий Сад.
  Зусиллями кафедри у 2019 р. ліцензовано спеціальність «Психологія», як відповідь на гостру потребу у фахівцях, що зможуть надавати кваліфіковану психологічну допомогу учасникам АТО−ООС, війковим, в умовах виробництва, замкнених колективах.
  Покладено початок роботі психологічної служби університету.
  Завідуюча кафедрою, д-р пед. наук К. Г. Трибулькевич та доцент кафедри О. В. Бобіна здійснюють викладання англійською мовою.
  Актуальними завданнями психолого-педагогічних досліджень кафедри є: ставлення і розвиток студентського самоврядування; формування гуманістичного ідеалу студентів; вища освіта у контексті євроінтеграції; сприяння особистісному розвитку студентів; професійне самовизначення особистості; адаптація учасників бойових дій до мирного життя; формування у особистості адекватної самооцінки, впевненості у собі, потреби у самовихованні та саморозвитку; формування у особистості навичок партнерського спілкування; тайм-менеджмент; психолого-соціологічні дослідження; використання stimul-test у психологічних дослідженнях; потенціал використання поліграфу у психологічних дослідженнях; психологія особистості; футурологія.
  У галузі історичних наук здійснюється дослідження за напрямами: революції та соціальні рухи в Україні та у світі; джерелознавство; діяльність церков і церковно-історичних та археологічних товариств в Україні і Білорусі; етнографія, культурологія; дослідження степового Побужжя.
  Політологічні і соціологічні дослідження охоплюють напрями: політична іміджелогія; мораль як суспільний інститут; політична безпека; органи місцевого самоврядування.
  Навчальна, методична і наукова діяльність викладачів кафедри здійснюється на високому рівні та відповідає ліцензійним умовам.

  Працевлаштування

  • психологічний супровід роботи на підприємстві; практичний психолог у галузі освіти;
  • психолог кризового центру;
  • військовий психолог;
  • консультант керівника організації або підприємства у сферах фінансової та податкової діяльності;
  • психологічна діяльність у сфері юстиції та правосуддя;
  • психологічна діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки;
  • професіонали в галузі психології;
  • наукові співробітники (психологія);
  • молодший науковий співробітник (психологія);
  • психолог;
  • практичний психолог;

  Наші випускники працюють на підприємствах та в установах

 • військові частини;
 • кризові центри;
 • організації і підприємства галузі фінансової та податкової діяльності;
 • військові частини; кризові центри; організації і підприємства галузі фінансової та податкової діяльності; заклади освіти.
 • Повернення до списку

  завантаження карти...