Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

171. Електроніка

Відповідальний за прийом абітурієнтів

Гаврилов Сергій Олексійович

+38 (095) 345-55-78

serhii.havrylov@nuos.edu.ua

171. Електроніка

Інститут/Факультет: Навчально-науковий Інститут автоматики та електротехніки

Кафедра: Програмованої електроніки, електротехніки і телекомунікацій

Сучасний етап розвитку суспільства і техніки характеризується постійним підвищенням ролі електроніки в усіх сферах людської діяльності. Сьогодні принаймні 80% обсягу світової промислової продукції займає електроніка. У промисловості і на транспорті, у літаку і автомобілі, у побуті і в офісі, у фінансовій установі і в супермаркеті, на космічному кораблі і на телекомунікаційному підприємстві, у медичному закладі і на об'єкті, що охороняється, – скрізь електронні пристрої та системи відіграють ключову роль. До них належить безліч різноманітних об’єктів від сучасних джерел живлення до мікропроцесорних пристроїв і мікроконтролерів, систем навігації, локації та керування різними об'єктами, телевізійних систем, мобільних та інших систем зв'язку, комп'ютерів загального і спеціального призначення, систем охорони і спостереження тощо.
Стала тенденція переходу до цифрової електроніки вимагає збільшення кількості фахівців з електроніки, які мають необхідну теоретичну підготовку і практичні навички володіння передовими цифровими технологіями і мікро- та нано- електронними компонентами для забезпечення кваліфікованого обслуговування сучасної техніки і створення нових зразків конкурентоздатної комп’ютеризованої електронної апаратури.
Навчальний план підготовки складений таким чином, що студенти набувають фундаментальних знань з алгоритмічного, програмного та технічного забезпечення електронних систем за низкою споріднених спеціальностей.

Освітні програми

  • Електронні системи (бакалаврат, магістратура)
  • Телекомунікаційні системи та мережі (магістратура)
  • Конкурсні предмети

    171. Електроніка

    молодший бакалавр

    Конкурсні предмети

    бюджетна пропозиція

    бакалавр

    Конкурсні предмети

    бюджетна пропозиція

    • Українська мова та література
    • Математика
    • Іноземна мова або Фізика

    небюджетна пропозиція

    • Українська мова та література
    • Математика
    • Іноземна мова або Фізика

    Скорочений термін

    • Вступне випробування (Математика)

    магістр

    Конкурсні предмети

    бюджетна пропозиція

    • Фаховий екзамен
    • Іноземна мова

    PHD

    Конкурсні предмети

    Наукова діяльність

    Головними напрямами наукової діяльності кафедри теоретичної електротехніки та електронних систем є:
    • виконання держбюджетних науково-дослідних робіт з пріоритетних напрямів науки і техніки в тісному взаємозв'язку з підготовкою висококваліфікованих фахівців;
    • виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт на замовлення державних підприємств і підприємств інших форм власності;
    • проведення наукових досліджень в галузі електроніки та інформаційних технологій, енергозбереження, телекомунікацій;
    • інноваційна діяльність, інженерна реалізація науково-дослідних розробок кафедри ТЕЕС в різних галузях промисловості з урахуванням потреб внутрішнього і зовнішнього ринку;
    • впровадження науково-технічних розробок, а також здійснення авторського нагляду за використанням науково-технічних розробок;
    • підготовка і перепідготовка наукових, педагогічних та інженерних кадрів високої кваліфікації;
    • розробка наукових робіт, організація інформаційно-рекламної та видавничої діяльності для пропаганди досягнень учених кафедри шляхом видання монографій, підручників, статей та інших наукових робіт, захисту дисертацій;
    • участь у міжнародних наукових, науково-технічних та науково-практичних конференціях, проведення семінарів;
    • дослідження актуальних проблем і перспектив розвитку електротехнічної освіти, використання новітніх наукових розробок в навчальному процесі, удосконалення організації науково-дослідної роботи студентів;
    • створення сучасної науково-експериментальної і навчально-лабораторної бази та їх ефективне використання в учбовому процесі та науковій діяльності;
    • міжнародне співробітництво в рамках прямих зв'язків та окремих контактів із
    • зарубіжними партнерами.

    Працевлаштування

    • інженер-проектувальник в області електроніки;
    • головний інженер;
    • інженер-дослідник;
    • інженер-конструктор;
    • науковий співробітник;
    • інженер в області виробництва і обслуговування електронного устаткування;
    • фахівець з обслуговування обладнання операторів мобільного зв'язку;
    • фахівець з обслуговування мереж цифрового і кабельного телебачення, продажу та сертифікації радіоелектронної та обчислювальної апаратури;
    • розробник програмного забезпечення для вбудованих систем;
    • web-розробник.
    Сферою і об’єктами професійної діяльності випускників за фахом "Електронні системи" є розробка, виробництво, сервісне обслуговування і реалізація електронної та комп’ютерної техніки і комп’ютерних мереж, створенням програмного забезпечення для електронних систем, комп’ютерний аналіз і моделювання, атестація та сертифікація електронних пристроїв і систем різноманітного призначення, зокрема комп’ютеризованих систем автомобільної електроніки, охоронної електронної техніки, керуючих систем, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, систем збирання та передачі даних, комп’ютерних систем криптографічного захисту інформації, цифрових мікропроцесорних системи, пристроїв та системи відображення інформації.

    Наші випускники працюють на підприємствах

  • ПАТ "Датагруп";
  • ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект»;
  • Конус Україна;
  • GlobalLogic;
  • HostingMaks;
  • ПАТ "Датагруп"; ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект»; Конус Україна; GlobalLogic; HostingMaks; ТОВ ПТЦ "Динамо-Континент".
  • Додаткові відомості

    Цикл основних дисциплін підготовки з електроніки:

    • бази даних, INTERNET-технології;
    • програмування та алгоритмічні мови (С / С ++);
    • інженерно-комп'ютерна графіка;
    • системи мобільного зв'язку;
    • комп'ютерне моделювання та проектування радіоелектронних систем;
    • автоматизація схемотехнічного проектування;
    • методи цифрової обробки інформації;
    • аналогова схемотехніка;
    • цифрова схемотехніка;
    • мікропроцесорна техніка;
    • вторинні джерела електроживлення;
    • електромеханотроніка;
    • електронні системи.

    В процесі навчання студенти опановують:

    • технологіями проектування і електронного моделювання в середовищах PCAD, OrCAD, Auto Cad Electrical, Electronics Workbench, Pspice, Matlab, Micro-Cap, Multisim, Proteus;
    • мовами програмування C / C ++, Java;
    • комп'ютерними системами з радіодоступом (Wi-Fi, Bluetooth);
    • прошивкою мікроконтролерів різних сімейств (ARM, AVR, AVR32, Cyan);
    • програмуванням логічних матриць (FPGA);
    • розробкою аналогових і цифрових схем;
    • дизайном і виготовленням друкованих плат;
    • налаштуванням і технічним обслуговуванням промислових електронних систем будь-якої складності;
    • адмініструванням комп'ютерних мереж.

    Сфера діяльності випускника:

    • розробка, програмування, експлуатація та сервісне обслуговування радіоелектронних і телекомунікаційних пристроїв;
    • розробка, хемо технічне проектування і програмування пристроїв з мікропроцесорним керуванням;
    • організація пунктів ремонту, технічного обслуговування, центрів сертифікації та якості продукції, що надходить на ринок;
    • маркетингові та консультаційні послуги.


    Сайт кафедри теоретичної електротехніки і електронних систем www.tees.org.ua

    Відгуки випускників

    Козій Костянтин Володимирович

    Рік випуску: 01.02.2006

    Диплом: Спеціаліст

    Підприємство: Seagate Technology Shakopee, MN, USA

    Посада: Sr Firmware Engineer

    Недєлько Павло Євгенович

    Рік випуску: 22.02.2012

    Диплом: Спеціаліст

    Підприємство: Elastic.io Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany

    Посада: Fullstack developer

    Тищенко Дмитро Дмитрович

    Рік випуску: 01.03.2016

    Диплом: Магістр

    Підприємство: SteelKiwi Development Odessa, Ukraine

    Посада: QA Engineer

    Повернення до списку

    завантаження карти...