Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

171. Електроніка

Відповідальний за прийом абітурієнтів

Гаврилов Сергій Олексійович

+38 (098) 152 36 75

serhii.havrylov@nuos.edu.ua

171. Електроніка

Інститут/Факультет: Навчально-науковий Інститут автоматики та електротехніки

Кафедра: Програмованої електроніки, електротехніки і телекомунікацій

Сучасний етап розвитку суспільства і техніки характеризується постійним підвищенням ролі електроніки в усіх сферах людської діяльності. Сьогодні принаймні 80% обсягу світової промислової продукції займає електроніка. У промисловості і на транспорті, у літаку і автомобілі, у побуті і в офісі, у фінансовій установі і в супермаркеті, на космічному кораблі і на телекомунікаційному підприємстві, у медичному закладі і на об'єкті, що охороняється, – скрізь електронні пристрої та системи відіграють ключову роль. До них належить безліч різноманітних об’єктів від сучасних джерел живлення до мікропроцесорних пристроїв і мікроконтролерів, систем навігації, локації та керування різними об'єктами, телевізійних систем, мобільних та інших систем зв'язку, комп'ютерів загального і спеціального призначення, систем охорони і спостереження тощо.
Стала тенденція переходу до цифрової електроніки вимагає збільшення кількості фахівців з електроніки, які мають необхідну теоретичну підготовку і практичні навички володіння передовими цифровими технологіями і мікро- та нано- електронними компонентами для забезпечення кваліфікованого обслуговування сучасної техніки і створення нових зразків конкурентоздатної комп’ютеризованої електронної апаратури.
Навчальний план підготовки складений таким чином, що студенти набувають фундаментальних знань з алгоритмічного, програмного та технічного забезпечення електронних систем за низкою споріднених спеціальностей.

Освітні програми

 • Електронні системи (бакалаврат, магістратура)
 • Телекомунікаційні системи та мережі (магістратура)
 • Конкурсні предмети

  171. Електроніка

  молодший бакалавр/фаховий молодший бакалавр

  Конкурсні предмети

  бакалавр

  Конкурсні предмети

  на базі ПЗСО бюджетна та небюджетна пропозиції

  • Українська мова (або українська мова та література)
  • Математика
  • Історія України або Математика або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

  магістр

  Конкурсні предмети

  PHD

  Конкурсні предмети

  Наукова діяльність

  Головними напрямами наукової діяльності кафедри теоретичної електротехніки та електронних систем є:
  • виконання держбюджетних науково-дослідних робіт з пріоритетних напрямів науки і техніки в тісному взаємозв'язку з підготовкою висококваліфікованих фахівців;
  • виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт на замовлення державних підприємств і підприємств інших форм власності;
  • проведення наукових досліджень в галузі електроніки та інформаційних технологій, енергозбереження, телекомунікацій;
  • інноваційна діяльність, інженерна реалізація науково-дослідних розробок кафедри ТЕЕС в різних галузях промисловості з урахуванням потреб внутрішнього і зовнішнього ринку;
  • впровадження науково-технічних розробок, а також здійснення авторського нагляду за використанням науково-технічних розробок;
  • підготовка і перепідготовка наукових, педагогічних та інженерних кадрів високої кваліфікації;
  • розробка наукових робіт, організація інформаційно-рекламної та видавничої діяльності для пропаганди досягнень учених кафедри шляхом видання монографій, підручників, статей та інших наукових робіт, захисту дисертацій;
  • участь у міжнародних наукових, науково-технічних та науково-практичних конференціях, проведення семінарів;
  • дослідження актуальних проблем і перспектив розвитку електротехнічної освіти, використання новітніх наукових розробок в навчальному процесі, удосконалення організації науково-дослідної роботи студентів;
  • створення сучасної науково-експериментальної і навчально-лабораторної бази та їх ефективне використання в учбовому процесі та науковій діяльності;
  • міжнародне співробітництво в рамках прямих зв'язків та окремих контактів із
  • зарубіжними партнерами.

  Працевлаштування

  • інженер-проектувальник в області електроніки;
  • головний інженер;
  • інженер-дослідник;
  • інженер-конструктор;
  • науковий співробітник;
  • інженер в області виробництва і обслуговування електронного устаткування;
  • фахівець з обслуговування обладнання операторів мобільного зв'язку;
  • фахівець з обслуговування мереж цифрового і кабельного телебачення, продажу та сертифікації радіоелектронної та обчислювальної апаратури;
  • розробник програмного забезпечення для вбудованих систем;
  • web-розробник.
  Сферою і об’єктами професійної діяльності випускників за фахом "Електронні системи" є розробка, виробництво, сервісне обслуговування і реалізація електронної та комп’ютерної техніки і комп’ютерних мереж, створенням програмного забезпечення для електронних систем, комп’ютерний аналіз і моделювання, атестація та сертифікація електронних пристроїв і систем різноманітного призначення, зокрема комп’ютеризованих систем автомобільної електроніки, охоронної електронної техніки, керуючих систем, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, систем збирання та передачі даних, комп’ютерних систем криптографічного захисту інформації, цифрових мікропроцесорних системи, пристроїв та системи відображення інформації.

  Наші випускники працюють на підприємствах та в установах

 • ПАТ "Датагруп";
 • ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект»;
 • Конус Україна;
 • GlobalLogic;
 • HostingMaks;
 • ПАТ "Датагруп"; ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект»; Конус Україна; GlobalLogic; HostingMaks; ТОВ ПТЦ "Динамо-Континент".
 • Додаткові відомості

  Цикл основних дисциплін підготовки з електроніки:

  • бази даних, INTERNET-технології;
  • програмування та алгоритмічні мови (С / С ++);
  • інженерно-комп'ютерна графіка;
  • системи мобільного зв'язку;
  • комп'ютерне моделювання та проектування радіоелектронних систем;
  • автоматизація схемотехнічного проектування;
  • методи цифрової обробки інформації;
  • аналогова схемотехніка;
  • цифрова схемотехніка;
  • мікропроцесорна техніка;
  • вторинні джерела електроживлення;
  • електромеханотроніка;
  • електронні системи.

  В процесі навчання студенти опановують:

  • технологіями проектування і електронного моделювання в середовищах PCAD, OrCAD, Auto Cad Electrical, Electronics Workbench, Pspice, Matlab, Micro-Cap, Multisim, Proteus;
  • мовами програмування C / C ++, Java;
  • комп'ютерними системами з радіодоступом (Wi-Fi, Bluetooth);
  • прошивкою мікроконтролерів різних сімейств (ARM, AVR, AVR32, Cyan);
  • програмуванням логічних матриць (FPGA);
  • розробкою аналогових і цифрових схем;
  • дизайном і виготовленням друкованих плат;
  • налаштуванням і технічним обслуговуванням промислових електронних систем будь-якої складності;
  • адмініструванням комп'ютерних мереж.

  Сфера діяльності випускника:

  • розробка, програмування, експлуатація та сервісне обслуговування радіоелектронних і телекомунікаційних пристроїв;
  • розробка, хемо технічне проектування і програмування пристроїв з мікропроцесорним керуванням;
  • організація пунктів ремонту, технічного обслуговування, центрів сертифікації та якості продукції, що надходить на ринок;
  • маркетингові та консультаційні послуги.


  Сайт кафедри теоретичної електротехніки і електронних систем www.tees.org.ua

  Відгуки випускників

  Козій Костянтин Володимирович

  Рік випуску: 01.02.2006

  Диплом: Спеціаліст

  Підприємство: Seagate Technology Shakopee, MN, USA

  Посада: Sr Firmware Engineer

  Недєлько Павло Євгенович

  Рік випуску: 22.02.2012

  Диплом: Спеціаліст

  Підприємство: Elastic.io Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany

  Посада: Fullstack developer

  Тищенко Дмитро Дмитрович

  Рік випуску: 01.03.2016

  Диплом: Магістр

  Підприємство: SteelKiwi Development Odessa, Ukraine

  Посада: QA Engineer

  Повернення до списку

  завантаження карти...