Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

072. Фінанси, банківська справа та страхування

Відповідальний за прийом абітурієнтів

Марущак Світлана Миколаївна

+38 (066) 531 12 34

marguerite1312@gmail.com

072. Фінанси, банківська справа та страхування

Інститут/Факультет: Факультет економіки моря

Кафедра: Кафедра фінансів

Если хочешь быть богатым,
нужно быть финансово грамотным.

Роберт Кийосаки

.

Фінанси, банківська справа та страхування це престижна і перспективна сфера діяльності.
Революція у сфері фінансових технологій (FinTech), якою ознаменувалося XXI сторіччя забезпечує об’єктивні передумови для стійкого попиту на висококваліфікованих фахівців з фінансів, банківської справи та страхування. Висококваліфікованих спеціалістів-фінансистів потребують міжнародні корпорації, промислові та комерційні підприємства, банківські структури, державні фінансові органи, податкові служби, інвестиційні, страхові компанії.
Сучасний фінансист одна з ключових фігур на підприємстві. Саме в його компетенції оцінити фінансовий стан підприємства, розробити фінансову стратегію, обґрунтувати оптимальні шляхи розвитку бізнесу, оцінити доцільність інвестицій, визначити ступінь фінансових ризиків та обрати оптимальні методи їх страхування, формувати і розподіляти грошові кошти, здійснювати фінансові розрахунки підприємства, зокрема, міжнародні та виконувати цілий ряд інших функцій, які дозволяють зорієнтувати діяльність підприємства на зростання його прибутку та задоволення людських потреб.

Освітні програми

 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Конкурсні предмети

  072. Фінанси, банківська справа та страхування

  молодший бакалавр/фаховий молодший бакалавр

  Конкурсні предмети

  бакалавр

  Конкурсні предмети

  на базі ПЗСО бюджетна та небюджетна пропозиції

  • Українська мова та література
  • Математика
  • Історія України або Математика або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

  Скорочений термін
  бюджетна пропозиція

  • Українська мова та література
  • Математика
  • Фахове випробування

  Скорочений термін
  небюджетна пропозиція

  • Українська мова і література
  • Математика або Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія
  • Фахове випробування

  магістр

  Конкурсні предмети

  PHD

  Конкурсні предмети

  Наукова діяльність

  Здобувачі вищої освіти мають можливість приймати участь у науково-дослідних роботах кафедри за тематикою НДЛ «Фінансові проблеми корпоративного сталого розвитку», результати якої знаходять відображення у магістерських роботах, публікаціях статей та участі в університетських, всеукраїнських та міжнародних конференціях.
  Щорічно здобувачі вищої освіти беруть участь у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт, фахових олімпіадах, університетських та регіональних економічних турнірах тощо. 

  Працевлаштування

  Фахівці з фінансів, банківської справи та страхування потрібні на промислових і комерційних підприємствах, у міжнародних корпораціях, в органах податкової, контрольно-ревізійної, митної служби, державного казначейства, в банківських і фінансово-кредитних установах, страхових та інвестиційних компаніях тощо.

  Показником якостіосвіти наших випускників є незмінно високий попит на них на ринку праці та успішне кар’єрне зростання.

  Фахівці з фінансів, банківської справи та страхування працюють фінансовими менеджерами і фінансовими аналітиками, інспекторами митної та податкової служб, аудиторами та підприємцями. Магістр з фінансів  має право обіймати керівні посади на підприємствах і установах усіх форм власності (у т.ч. в органах державної влади) та займатися викладацькою діяльністю.

  Наші випускники працюють на підприємствах та в установах

 • Факультет економіки моря
 • Київська школа економіки – KSE, (м. Київ)
 • Університет Кенту (Великобританія)
 • Інститут вивчення праці – IZA (Німеччина)
 • Університет (м.Оберн, Сполучені Штати Америки)
 • Інститут економіки та прогнозування НАН України (м. Київ)
 • Центр Технологій, Інновацій та Культури університету Осло (Норвегія)
 • Університет Ставангер (Норвегія)
 • MDEM, Damen Shipyards Branch
 • ТОВ “Торговий Дім “АГРОЮГ”
 • ТОВ “Сандора”
 • ТОВ “Енергосервіс науправляюча компанія”
 • ТОВ «Сінтез-ойл»
 • Страхова компанія «Інспол»
 • ПАТ “СК “Альфа-Страхування»
 • ПАТ СК «Провідна»
 • ТОВ “Морський спеціалізований порт Ніка-Тера”
 • ТДВ «Миколаївське підприємство «ЕРА»
 • Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області
 • ДП «Дельта-лоцман»
 • ПРАТ «ПП «Суднокомплект»
 • Компанія “Прометей”
 • ТОВ “Вітерра”
 • ПАТ «Миколаївхліб»
 • Автоцентри “Легион Авто” і “Флагман Авто”
 • Виробничо-торгівельна фірма «ВЕЛАМ»
 • Миколаївське регіональне відділення “Український БІЗНЕСБАНК”
 • АТ «УкрСиббанк»
 • АТ «ОТП Банк»
 • ПАТ КБ “ПриватБанк”
 • АТ «Райффайзен БанкАваль»
 • Додаткові відомості

  Під час навчання студенти отримують фундаментальні знання з теорії та практики функціонування фінансів підприємств, грошей та кредиту, банківської справи, оподаткування, страхування, оволодівають прийомами професійного управління фінансами, контролю та ревізії фінансового обліку та аналізу функціонування фондового ринку, ринку цінних паперів, маркетингу та фінансового менеджменту.
  Для набуття студентами ділових навичок професійної діяльності здійснюється спільна програма практичної підготовки з КБ «ПриватБанк» та СК «Провідна», проводяться відкриті лекції провідними фахівцями страхових інвестиційних організацій, податкових органів та інш.
  Кваліфікаційний рівень наших студентів було підтверджено перемогою в Миколаївському регіональному Турнірі молодих  фінансистів у 2016 році.
  Кафедра фінансів НУК готує не лише універсальних спеціалістів галузі корпоративного фінансового менеджменту, міжнародних фінансових розрахунків  підприємств, банківських операцій, оподаткування та страхування, але і унікальних фахівців, які здатні вирішувати фінансові проблеми підприємств морського транспортного комплексу.
  Якість навчання гарантується відповідністю вимогам ДСТУ ISO 9001-2009 «Системи управління якістю» (ISO 9001:2009 “QualityManagementSystemsRequirements, IDT”).
  Спеціальна програма пропонується для тих, хто хоче продовжувати навчання за кордоном.

  Повернення до списку

  завантаження карти...