Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

071. Облік і оподаткування

Відповідальний за прийом абітурієнтів

Марущак Світлана Миколаївна

+38 (066) 531 12 34

marguerite1312@gmail.com

071. Облік і оподаткування

Інститут/Факультет: Навчально-науковий гуманітарний інститут

Кафедра: Облiку та економiчного аналiзу

Страшенно пощастило тому, хто ніколи не вчився бухгалтерії.
Тоді б він відразу зрозумів, що розорений.
А так, здається, що все йде нормально.
Ірвін Роббінс


Жодне підприємство як мале, так і велике не може існувати без допомоги бухгалтерів. Понад 80% всієї фактичної інформації, яка використовується фірмами для управління створюється в системі бухгалтерського обліку. Без цих даних не можливо обчислити потребу в матеріалах та собівартість продукції, забезпечити ритмічність виробництва, здійснювати своєчасні розрахунки з працівниками, контрагентами та державою, уникнути матеріальних та фінансових втрат. Бухгалтер – це фахівець, який володіє всеохоплюючою інформацією щодо різних сторін діяльності підприємства, а відтак з його думкою рахуються всі - від звичайних працівників до топ-менеджерів.

Освітні програми

 • Облік і аудит
 • Конкурсні предмети

  071. Облік і оподаткування

  молодший бакалавр/фаховий молодший бакалавр

  Конкурсні предмети

  бакалавр

  Конкурсні предмети

  на базі ПЗСО бюджетна та небюджетна пропозиції

  • Українська мова та література
  • Математика
  • Історія України або Математика або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

  Скорочений термін
  бюджетна пропозиція

  • Українська мова та література
  • Математика
  • Фахове випробування

  Скорочений термін
  небюджетна пропозиція

  • Українська мова і література
  • Математика або Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія
  • Фахове випробування

  магістр

  Конкурсні предмети

  PHD

  Конкурсні предмети

  Наукова діяльність

  Назва тем наукових досліджень кафедри:

  • Аналіз інвестиційної діяльності
  • Еколого-економічний облік у системі аналізу природокористування
  • Мотивація фахівців до інноваційної діяльності на промислових підприємствах
  • Організація управлінського обліку на підприємствах промисловості
  • Розвиток організаційних засад бухгалтерського обліку суднобудівних підприємств
  • Мотивація в системі відтворювальних відносин на підприємстві.
  • Система контролінгу в адаптивному управлінні підприємством
  • Обліково-аналітичне забезпечення функціонально-вартісного аналізу при розробці інноваційної продукції

   В рамках науково-дослідної роботи можна визначити такі основні напрями:
  • комплексний економічний аналіз виробничо-господарської діяльності;
  • аналіз бізнес-процесів підприємств;
  • еколого-економічний облік;
  • управлінський облік;
  • внутрішньогосподарський контроль;
  • обліково-аналітичне забезпечення формування собівартості;
  • стратегічний управлінський облік.

  Працевлаштування

  Набувши фахових компетенцій зі спеціальності “Облік і оподаткування“, Ви будете здатні професійно вирішувати найскладніші економічні проблеми, що постають перед підприємствами:
    

  • розумітися в основних економічних механізмах функціонування підприємства на мікро- та макроекономічному рівні;
  • оцінювати поточний та майбутній стан та ринкову позицію суб'єкта господарювання, визначати його слабкі та сильні сторони, можливості і загрози ринкового середовища;
  • оцінювати діючу систему оподаткування та здійснювати вибір оптимальної податкової стратегії для конкретних умов ведення бізнесу;
  • знати професійні та етичні стандарти, що застосовуються при вирішенні проблем у галузі бухгалтерського обліку та аудиту;
  • застосовувати національні і міжнародні принципи та стандарти бухгалтерського обліку в практичній діяльності;
  • здійснювати облікове відображення комерційних операцій, складати та інтерпретувати фінансову звітність відповідно до запитів зацікавлених користувачів;
  • визначати вимоги до розробки систем фінансового та управлінського обліку, аналізу в господарських підрозділах, здійснювати їх оцінку та впровадження;
  • розробляти та удосконалювати методичні підходи підготовки облікової інформації та її аналізу відповідно до запитів цільових користувачів.
  Для вас відкриваються безмежні можливості кар'єрного зростання:
  • у структурах управління підприємствами – від малих фірм до корпорацій у планово-економічному, фінансовому відділах, відділах внутрішнього аудиту, бухгалтерської служби на посадах економіста, бухгалтера, аудитора, ревізора, бізнес-аналітика, податкового консультанта тощо;
  • в органах державного управління та місцевого самоврядування, фінансових управліннях, у фіскальній сфері, сфері державного аудиту, митній службах, пенсійному фонді, фонді зайнятості, службі статистики тощо;
  • у банківських, фінансових та страхових установах фахівцями з консультування, фінансового та управлінського обліку, економічними аналітиками;
  • компаніях бізнес-аналітиками;
  • у підрозділах правоохоронних органів, які спеціалізуються на запобіганні та попередженні економічних злочинів;
  • у вищих навчальних закладах на науково-педагогічних та адміністративних посадах.

  Наші випускники працюють на підприємствах та в установах

 • Аудиторська фірма "Аудит-Інформ-Фінекс"
 • Державна фіскальна служба
 • ТОВ "Сандора"
 • ТОВ "Енергосервісна управляюча компанія"
 • Державна служба фінансового моніторингу
 • Страхова компанія «Інспол»
 • Журнал "Управлінський облік і бюджетування"
 • ТОВ "Морський спеціалізований порт Ніка-Тера"
 • ТДВ «Миколаївське підприємство «ЕРА»
 • Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області
 • ДП «Дельта-лоцман»
 • Компанія "Прометей"
 • ТОВ "Вітерра"
 • ПАТ «Миколаївхліб»
 • Благодійний фонд «Фонд розвитку демократичних ініціатив»
 • Автоцентри "Легион Авто" і "Флагман Авто"
 • ПАТ "СК "Альфа-Страхування»
 • Миколаївське регіональне відділення "Український БІЗНЕСБАНК"
 • Аудиторська фірма "Плато-Аудит"
 • Публічне акціонерне товариство КБ "ПриватБанк"
 • Відгуки випускників

  Алиев Тимур Тофикович

  Рік випуску: 01.02.1999

  Диплом: Спеціаліст

  Підприємство: «Бухгалтерия»

  Посада: редактор газеты

  Знания, которые я получил на кафедре «Учет и аудит» в Украинском государственном морском техническом университете (сегодня это Национальный университет кораблестроения), дали мне отличный и надежный старт для моего дальнейшего развития. Вся моя дальнейшая жизнь после университета была связана с той специальностью, что я получил. Сперва я работал преподавателем на кафедре «Учет и аудит», занимался научными исследованиями и публиковал научные статьи. Сегодня я не только редактор во всеукраинской газете "Бухгалтерия", мои знания востребованы настолько, что я успешно читаю курс авторских семинаров по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, кадров, оплаты труда для различных субъектов, прибыльных и неприбыльных организаций. Это не только заработок, но и любимое дело, которому я с удовольствием посвятил много лет. И все это было бы невозможно реализовать без основы, без того опыта, который я получил вместе с дипломом. Конечно, я благодарен своим преподавателям, благодарен ВУЗу за полученные конкурентоспособные знания, за опыт преподавательский деятельности, это мне очень пригодилось в дальнейшем.

  Бобіна О.Ю.

  Рік випуску: 01.02.2010

  Диплом: Магістр

  Підприємство: ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера»

  Посада: в.о.начальника відділу бюджетного контролю

  Мій шлях від абітурієнтки до магістра з обліку та аудиту пролетів перед очима неймовірно стрімко. Хвилюючий вступ. Цікаві та динамічні заняття. Складні завдання, курсові роботи, заліки та іспити що не давали  спати спокійно вночі . А поруч ерудовані, розумні, дотепні викладачі, які віддавали разом зі знаннями частинку себе. Трудові будні змінювалися активним та іскрометним студентським життям, воно у кожного своє, але у всіх незабутнє. Справді кажуть, що студентські роки – це місток між дитинством та дорослим життям, на який завжди хочеться повернутися. вводу тексту

  Повернення до списку

  завантаження карти...