Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

051. Міжнародна економіка

Відповідальний за прийом абітурієнтів

Марущак Світлана Миколаївна

+38 (066) 531 12 34

marguerite1312@gmail.com

051. Міжнародна економіка

Інститут/Факультет: Факультет економіки моря

Кафедри: 

«Ідеї економістів мають набагато більше значення, ніж прийнято думати.
Насправді саме вони правлять світом»


Джон Мейнард Кейнс


Економіст – фахівець, який, спираючись на знання теорії організації і планування виробничих процесів, методик обґрунтування господарських рішень, за допомогою відомих йому інструментів та технологій, збирає, систематизує і досліджує інформацію, потрібну, щоб зрозуміти: чому і у який спосіб наймані працівники підприємств, державних установ співпрацюють заради створення належних матеріальних умов життя людей.

Результатом виконаної аналітичної роботи є прогнози, щодо зміни поведінки персоналу, роботодавців та фірм. З огляду на розроблені передбачення, державні діячі та менеджмент підприємств приймають виважені та ефективні рішення.

Отже, робота економіста, в залежності від посади, яку він обіймає, впливає на долю країни, бізнесів, започаткованих на її теренах, та окремих домогосподарств.

Формуємо здатності передбачувати виникнення економічних проблем, опрацьовувати виважені та ефективні стратегії їх вирішення. Розвиваємо теоретичні, інституційні та практичні компетенції – підґрунтя інтенсивного професійного зростання в широкому діапазоні економічної діяльності на державних і приватних підприємствах. а також для ініціації власного бізнесу на національному та міжнародних ринках

Освітні програми

 • Економіка підприемства
 • Міжнародна економіка
 • Публічні закупівлі
 • Конкурсні предмети

  051. Міжнародна економіка

  молодший бакалавр/фаховий молодший бакалавр

  Конкурсні предмети

  бакалавр

  Конкурсні предмети

  магістр

  Конкурсні предмети

  PHD

  Конкурсні предмети

  Наукова діяльність

  Науково-дослідна робота за спеціальністю 051 «Економіка» спрямована на визначення інституціональних та організаційно-економічних передумов розвитку морегосподарського комплексу, проблем регуляторної діяльності, оцінку та планування економічної безпеки морегосподарювання, вивчення світового досвіду розвитку сучасної морської економіки.

  Враховуючи необхідність комплексного підходу до забезпечення якості освітньої, наукової та проектної діяльності факультету, активно залучаємо до наукових розвідок студентів.


  Доброю традицією стали: 

  • економічний турнір
  • конкурс наукових есе «Сучасні тенденції розвитку міжнародної економіки»;
  • регіональна олімпіада «Фінанси та міжнародна економіка».
  Вас чекають:
  • науковий гурток «Universum»;
  •  дослідницькі лабораторії: «Економічні проблеми розвитку малих (середніх) підприємств», «Економічні проблеми інноваційної інтенсифікації та підвищення ефективності діяльності підприємств».
  Результатом проведених студій є: статті у фахових виданнях; доповіді на наукових і науково-практичних конференціях, семінарах; участь в олімпіадах, конкурсах, інтелектуальних змаганнях.
  Ви матимете доступ до міжнародних наукометричних базах даних Scopus, WebofScience, зможете апробувати результати своїх досліджень на підприємствах промисловості

  Працевлаштування

  Наш випускник це – особистість, компетенції якої, спосіб мислення, налаштування на вирішення різноманітних професійних завдань є ключовими запоруками його майбутніх фахових злетів.

  Він, зокрема:

  • досконало розуміється на економічній теорії та здатен застосовувати запозичені з неї методи під час бізнес-аналізу;

  • добре ознайомлений зі статистичними та економіко-математичними методами, що використовують у підприємницькому середовищі, та спроможний послуговуватися ними для розв’язання актуальних задач;

  • бездоганно усвідомлює призначення сучасних методів менеджменту, у тому числі, під час реалізації проектів з міжнародного маркетингу;

  • відчуває влив пов’язаних фахових просторів, таких як бухгалтерський облік, фінанси, інформаційні технології;

  • отримуючи інформацію із усіх доступних джерел, оцінює її, виявляє зв’язки з проблемою, що досліджується, концентрує увагу на важливому контенті, формалізує його за допомогою електронних аналітичних таблиць та готує проекти господарських рішень;

  • здатен доступно пояснювати складні ідеї колегам та керівникам, інтерпретувати і аналізувати інформацію, отриману від них, конструктивно підтримувати або опонувати пропозиціям та ідеям ззовні заради успішного досягнення поставленої мети:

  • налаштований на командну роботу, на пошук порозуміння з людьми, які мають власне бачення шляхів вирішення проблеми, різний професійний досвід та освіту;

  • може визначати пріоритети, планувати виконання завдань, визначати і делегувати обов’язки підлеглим, вмотивовувати їх до якомога результативнішого виконання обов’язків.

  Наші випускники працюють на підприємствах та в установах

 • MDEM, DamenShipyardsBranch
 • Державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект»
 • ТОВ «Торговий Дім «АГРОЮГ»
 • ТОВ «Сандора»
 • ТОВ «Енергосервісна управляюча компанія»
 • ТОВ «Сінтез-ойл»
 • Страхова компанія «Провідна»
 • Редакція журналу «Управлінський облік і бюджетування»
 • ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера»
 • ТДВ «Миколаївське підприємство «ЕРА»
 • Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області
 • Державне підприємство «Дельта-лоцман»
 • Компанія «Прометей»
 • ТОВ «Вітерра»
 • ПАТ «Миколаївхліб»
 • Благодійний фонд «Фонд розвитку демократичних ініціатив»
 • Автоцентри «Легион Авто» і «Флагман Авто»
 • ПАТ «СК «Альфа-Страхування»
 • Миколаївське регіональне відділення «Приват Банк»
 • Виробничо-торгівельна фірма «ВЕЛАМ»
 • Публічне акціонерне товариство КБ “ПриватБанк»
 • Відгуки випускників

  Коблош М.А.

  Рік випуску: 01.07.1975

  Диплом: Магістр

  Підприємство: Відкрите акціонерне товариство «Суднобудівний завод «Океан»

  Посада: Перший віце-президент з економічної та фінансової діяльності, кандидат економічних наук

  «Після завершення навчання я отримав направлення на завод «Океан» де пройшов кар'єрний шлях від економіста до віце-президента. Абсолютно переконаний, що моєму успіху в роботі я зобов’язаний знанням, які отримав на кафедрі економіки та організації виробництва. Щиро вдячний за це її професорсько-викладацькому складу. Сьогодні, перебуваючи на посаді керівника планово-економічного відділу Державного підприємства «Зоря»-«Машпроект», з радістю переконуюсь, що випускники кафедри, які поступають на роботу до нас, мають високий рівень підготовки і якісно виконують покладені на них функції».

  Надольняк Д.О.

  Рік випуску: 01.03.1994

  Диплом: Спеціаліст

  Підприємство: Університет м. Оберн (США)

  Посада: Доктор економічних наук, професор

  Ще дитиною я майже щодня за тих чи інших обставин чув історії про університет та його випускників: авторитет  закладу був шалений і стати студентом вважали за честь Цей імідж вишуканості визначив рішення багатьох моїх однолітків і моє теж. Навіть тоді, коли доросле життя тільки починалося, я був упевнений що МКІ не гірше МДУ, Львівської політехніки і що навчання в ньому відкриє двері і дозволить зробити кар’єру в економічній науці.
  Все сталося так, як і гадалося. Навчання надавало мені великого задоволення. Дисципліни, особливо економічні, викладалися на модерному  рівні,  професори забезпечували інтенсивну інтелектуальну стимуляцію. З великим інтересом я вивчав теорії маркетингу, фінансів, менеджменту, статистики, вищу математику, технологію суднобудування, інші важливі дисципліни, які й дотепер стають мені у нагоді! Насправді корисні знання – незабутні, а МКІ надав мені їх вдосталь. Значною мірою завдячую своїй академічній кар’єрі, про яку мріяв, яку продовжую вибудовувати, кафедрі економіки та організації виробництва. Не дивно, що і у наші дні це популярний освітній центр із більш ніж піввіковою історією та, маю надію, чудовим майбутнім. Довіра абітурієнтів – бездоганне тому підтвердження.
  Мрію опинитися хоч би не надовго у стінах alma mater аби засвідчити мою любов та повагу

  Парсяк В.Н

  Рік випуску: 13.03.1977

  Диплом: Магістр

  Підприємство: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

  Посада: Декан факультету економіки моря НУК, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

  Щиро вітаю наших випускників, які добрими справами, стрімкими кар’єрними злетами, успіхами у започаткованому бізнесі підтверджують неперевершеність провідного центру економічної освіти, слава про який котиться далеко за  межами України. Факультет економіки моря відкрив для наших студентів неймовірні перспективи для самореалізації, створив умови для здійснення мрій і планів, які не можливо відшукати у звичайних закладах вищої освіти.
  Назва нашого факультету – набат, заклик усвідомити, що ми можемо втратити, якщо зречемося статусу морської держави. А він Богом даний, оскільки в нас є доступ до Чорного та Азовського морів, а через них до безкраїх океанічних просторів.
  Ми - єдині в Україні, хто сформулював цю гіпотезу, переконався у її справедливості і звернувся з пропозицією до нової генерації співгромадян взяти відповідальність за майбутнє країни у свої руки. Підхопити цей заклик можуть ті, хто відповідає двом ключовим критеріям: компетентність та людяність. Формування цих якостей - наш професійний обов’язок, наша мета.Вас цікавить, як ми її досягаємо?
  По-перше, ставимося до кожного студента, як до особистості. Незалежно від того чи є він академічно успішним. Переконанні, що рано чи пізно посіяні зерна рясно зійдуть потужними паростками самореалізації. Успіх прийде обов’язково і до кожного! Причина цієї впевненості полягає у тому, що Факультет економіки моря обирають найкращі, найталановитіші, найкреативніші. Це добре відомо батькам, які шукають щасливої долі своїм дітям. Це знають роботодавці і вже чекають тих, хто сьогодні мріє опинитися у лавах наших студентів.
  По-друге, ми не вважаємо студентів «об’єктом» навчання та виховання. Кожен з них рівноправний – пліч-о-пліч з викладачами –учасник процесу формування фахових компетенцій.
  По-третє, формування фахових компетенцій відбувається на засадах дуальності. Ми використовуємо будь-яку можливість для щільної інтеграції аудиторної роботи та практики. Як результат, вже на останніх курсахмаємо справу з людьми, які настільки оволоділи необхідними знаннями та вміннями, настільки відчули себе спроможними, що здатні виконати будь-яку роботу, відповідно до опанованого фаху.А дехто, не чекаючи послуг від долі, вдається до підприємництва. Генеруючи бізнес-проекти, відшукують засоби для існування собі та створюють робочі місця для своїх однолітків. Допомога їм у цьому - студентський бізнес-інкубатор ФЕМ.
  Четверта перевага Факультету економіки моря полягає у тому, що у глобалізованому просторі кожен, хто прагне підкорити його, не відчуває остраху. Причини дві.
  1. Оволодіння двома іноземними мовами – англійською та китайською.
  2. Набуття досвіду перебування за кордоном через участь у програмах академічного обміну з іноземними університетами та набуття подвійних дипломів.
      Між урочистими церемоніями вручення студентських білетів та дипломів про отримання вищої освіти – неймовірні, щасливі, незабутні студентські роки. Провести їх серед талановитих, працьовитих, веселих та кмітливих однолітків Факультету економіки моря – найкращий вибір для тих, хто мріє про блискуче майбутнє.
  Якщо ви – особливі, якщо ви – справжні, нам по дорозі!»

  Повернення до списку

  завантаження карти...