Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

183. Технології захисту навколишнього середовища

Відповідальний за прийом абітурієнтів

Маринець Олександр Миколайович

oleksandr.marynets@nuos.edu.ua

183. Технології захисту навколишнього середовища

Екологічні професії в індустріальних країнах є одними з найбільш затребуваних, адже сучасне виробництво потребує кваліфікованого екологічного супроводу.

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» тісно споріднена зі спеціальністю 101 «Екологія», але на відміну від неї, відноситься не до природничих наук, а до галузі знань «Виробництво та технології» і спрямована в першу чергу на аналіз шкідливих впливів техногенного середовища на довкілля, виявлення і оцінку різних видів забруднення, розробку та застосування ефективних технологій захисту навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, обґрунтування природоохоронних заходів.

Освітні програми

 • Технології захисту навколишнього середовища
 • Конкурсні предмети

  183. Технології захисту навколишнього середовища

  молодший бакалавр/фаховий молодший бакалавр

  Конкурсні предмети

  бакалавр

  Конкурсні предмети

  на базі ПЗСО бюджетна та небюджетна пропозиції

  • Українська мова (або українська мова та література)
  • Математика
  • Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

  Скорочений термін
  бюджетна пропозиція

  • Українська мова (або укр.мова та література)
  • Математика або Історія України
  • Фахове випробування

  Скорочений термін
  небюджетна пропозиція

  • Українська мова (або укр.мова та література)
  • Математика або Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія
  • Фахове випробування

  магістр

  Конкурсні предмети

  на базі освітнього рівня «бакалавр»

  • Сертифікат з ЄВІ з іноземної мови
  • Фахове вступне випробування

  PHD

  Конкурсні предмети

  Наукова діяльність

  Науково-дослідницька робота факультету екологічної та техногенної безпеки проводиться за такими основними напрямками:

  Розробка комплексних маловідходних технологій захисту гідроекосистем від забруднення.

  Комплексна оптимізація схем водопостачання населених пунктів.

  Системні дослідження та розробка моделей програмно-цільового розвитку систем теплопостачання України на основі новітніх технологій та процесів енергоперетворення.

  Розробка енерго- та екологоефективних схем муніципальних систем теплопостачання при їх модернізації та реконструкції.

  Розробка екобезпечних та енергоефективних процесів термічної утилізації органічної частини твердих побутових відходів.

  Розробка екологічно безпечної технології екопірогенезису для утилізації органічних відходів та низькосортного вугілля з отриманням альтернативних видів пального.

  Розробка піролізної технології та обладнання переробки вугілля в рідке паливо.

  Підвищення ефективності процесів горіння вуглеводневих палив в газотурбінних низькоемісійних камерах згоряння з використанням плазмохімічних стабілізаторів.

  Розробка технологій очищення нафтозабруднених вод, стічних вод підприємств, технологій знезаражування інфікованих стоків лікарняних закладів.

  Розробка реагентів та методів стабілізаційної обробки води для забезпечення раціонального використання води в промисловості та енергетиці.

  Розробка біологічних методів очищення комунально-побутових та промислових стоків на основі застосування технології ефективних мікроорганізмів.

  Майбутні професії

  Професійна діяльність випускників Факультету екологічної та техногенної безпеки здійснюється  в галузі технологій захисту навколишнього середовища та  природоохоронної сфери, інженерно-технологічної діяльності на промислових підприємствах, у вищих навчальних закладах, в проектних установах та науково-дослідних інститутах і лабораторіях, в природозахисних організаціях органів державної влади та інспекційної діяльності з техногенного і екологічного нагляду.

  Згідно з Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010)  фахівці, які здобули освіту за освітньою програмою «Технології захисту навколишнього середовища»,  можуть обіймати такі посади:

  • Технік-еколог, код КП 3211
  • Інспектор з використання водних ресурсів, код КП 3212 
  • Інспектор з охорони природи, код КП 3212
  • Технік (природознавчі науки), код КП 3212
  • Інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду, код КП 3439
  • Організатор природокористування, код КП 3439

  Працевлаштування

  Після 4 років навчання студенти здобувають освітній ступінь бакалавра.
  Кваліфікація – бакалавр з технологій захисту навколишнього середовища (технолог-еколог).

  На базі бакалаврату студенти за бажанням можуть продовжити навчання у магістратурі, отримуючи освітній ступінь магістра. Кваліфікація – магістр з технологій захисту навколишнього середовища (інженер-технолог з екології, викладач вищого навчального закладу).

  Майбутнє працевлаштування:
  • структурні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та інших органів виконавчої влади;
  • департаменти екології органів місцевого самоврядування;
  • науково-дослідні установи та організації;
  • вищі навчальні заклади;
  • екологічні громадські організації;
  • підприємства та організації різних форм власності (приватні, державні,комунальні).

  Наші випускники працюють на підприємствах та в установах

  • Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації
  • Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу
  • ДП «Миколаївське лісове господарство»
  • Державна екологічна інспекція північно-західного регіону Чорного моря
  • Державне агентство водних ресурсів України
  • Управління Державного агентства рибного господарства у Миколаївській області
  • Державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект»
  • ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»
  • ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера»
  • ТОВ  «Компанія Ліміт Плюс»,
  • ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан»
  • ТОВ «Данон Дніпро»
  • ПАТ «ЮГцемент»
  • ТОВ «Сандора»
  • ДП «Лакталіс»
  • ТОВ «Бандурський олійноекстракційний завод»
  • ПАТ «Баштанський сир-завод»
  • МКП «Миколаївводоканал»
  • ПАТ «САН ІнБев Україна»
  • Державне підприємство «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС»
  • Миколаївський морський торгівельний порт
  • НУК імені адмірала Макарова  Відгуки випускників

  Заворотня Ірина Костянтинівна

  Рік випуску: 01.03.1992

  Диплом: Спеціаліст

  Підприємство: Державна екологічна інспекція у Миколаївській області, м. Миколаїв

  Посада: Заступник начальника Державної екологічної інспекції у Миколаївській області

  Ціле століття наш МКІ/УГМТУ/НУК готує спеціалістів не тільки для суднобудівної галузі, але й для всього народного господарства країни.  Випускники цього славетного вузу завжди відрізнялися здатністю ясно мислити, ефективно працювати, правильно вирішувати складні економічні та соціальні питання.
  Природоохоронна спеціалізація  у вузі була започаткована ще  у 1980-х роках. І протягом останніх десятиліть саме випускники НУК стали найбільш затребуваними фахівцями для природоохоронної сфери діяльності, адже високий науково-технічний потенціал, традиції і накопичений досвід університету та кафедри екології забезпечують високий рівень підготовки студентів-екологів.
  Бажаю університету здібних студентів, а студентам – наснаги та  наполегливості в оволодінні професійними знаннями.

  Пастушенко Микола Олександрович

  Рік випуску: 01.03.2007

  Диплом: Магістр

  Підприємство: ТОВ «Компанія Ліміт Плюс», м. Миколаїв

  Посада: Генеральний директор

  При виборі навчального закладу я керувався тим, що роботодавцями диплом випускника НУК розглядається як своєрідний знак якості освіти.
  Вже на перших курсах я був цілком впевнений в своєму майбутньому, адже здобував сучасну освіту в престижному університеті  за перспективною спеціальністю. Студентські роки запам’яталися не тільки напруженим навчанням та захоплюючим дозвіллям,  а й тим, що університет – це особиста самостійність, свобода, відповідальність, пошук непізнаного. Це пора для романтики, мрій і вибору можливостей.
  Диплом випускника НУК дозволив швидко знайти перше робоче місце,  в Державній екологічній інспекції, де за 5 років пройшов шлях від інспектора до начальника відділу екологічного контролю біоресурсів і природно-заповідного фонду Миколаївської області.
  Завжди прагнув чогось нового, тому останні 6 років працюю в екологічній компанії, займаюсь розробкою та координацією технічної документації в природоохоронній сфері.
  Майбутнім колегам хочу порадити для досягнення особистого успіху сподіватись не стільки на вдачу, скільки на власний  розум, здобуті  знання і сумлінну працю.

  Швабська Марія Сергіївна

  Рік випуску: 01.03.2016

  Диплом: Магістр

  Підприємство: Філія «Центр експертної аналітики» Державного підприємства «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС», м. Київ

  Посада: директор

  На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, професіонали своєї справи.  Програма навчання різноманітна та цікава. Навчання на кафедрі дає ґрунтовні знання, які стають у пригоді не тільки у професійному житті, а й у повсякденному. Кафедра надає безліч можливостей  молодим амбітним студентам  розвиватися, самовдосконалюватися, брати участь у науково-дослідній та пошуковій діяльності та розкривати свій потенціал. Щиро дякую всій кафедрі за високі знання, доброту і дійсно дружні відносини!
  Майбутнім абітурієнтам НУК бажаю успіхів у навчанні та наукових досягнень! А випускникам кафедри екології бажаю не втрачати амбіцій, віру в себе та в свої можливості! Бажаю стати висококваліфікованими фахівцями своєї справи і впевнено крокувати у професійне життя! Прямуйте по ньому твердо і впевнено, а успішно розпочати професійну діяльність допоможуть уміння та навички, отримані у стінах нашого університету! Бажаю всім здоров’я,  наснаги, нових творчих звершень, високих професійних досягнень, впевненості у своїх силах та кар’єрного зростання!

  Повернення до списку

  завантаження карти...