Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Відповідальний за прийом абітурієнтів

Присташ Світлана Федорівна

+38 (066) 617 70 66

belayasvf@gmail.com

152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Кафедра: Кафедра морського приладобудування

Стрімке впровадження інформаційно-вимірювальних технологій, комп’ютеризація та автоматизація виробництв потребує підготовки фахівців в галузі метрології та інформаційно-вимірювальних технологій. Метрологія як наука про вимірювання та практична галузь відіграє велику роль в сучасному суспільстві, в якому немає жодної сфери людської діяльності, де б не використовувалися результати вимірювань. Фахівець з метрології та інформаційно-вимірювальних технологій відповідає за точність результатів вимірювань, на основі яких отримують достовірну інформацію про стан багатьох виробничих, економічних і соціальних процесів та допомагає запобігти значних економічних втрат, і прийняттю помилкових рішень.

Освітні програми

 • Вимірювально-інформаційні системи
 • Конкурсні предмети

  152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

  молодший бакалавр/фаховий молодший бакалавр

  Конкурсні предмети

  бакалавр

  Конкурсні предмети

  на базі ПЗСО бюджетна та небюджетна пропозиції

  • Українська мова (або українська мова та література)
  • Математика
  • Історія України або Математика або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

  магістр

  Конкурсні предмети

  PHD

  Конкурсні предмети

  Наукова діяльність

  Стрімкий розвитком та впровадження інформаційно-вимірювальних технологій, комп’ютеризація, автоматизація виробництв та удосконалення баз метрологічного забезпечення забезпечують постійний попит на фахівців в галузі метрології та інформаційно-вимірювальних технологій. Майбутні фахівці з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки вивчають програмування інтелектуальних засобів вимірювання, метрологію програмного забезпечення, електроніку та мікропроцесори, програмне та апаратне забезпечення вимірювальних засобів та комп’ютерних систем.

  Отримують практичні навички та знання про сучасні інформаційні та інформаційно-вимірювальні технології, методи проектування та моделювання, розробки і застосування інформаційно-вимірювальних приладів iз використанням мiкропроцесорної та комп'ютерної технiки, систем автоматизованого проектування та комп'ютерної графiки. Фахівець зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» у відповідності з отриманою фундаментальною та спеціальною підготовкою здатний забезпечити фахове виконання наступних робіт:

  • Об'єктивний контроль – вимірювання, діагностика, тестування та лабораторні дослідження сировини, матеріалів, середовищ із використанням методів фотонної інженерії, згідно існуючих стандартів та методик; 

  • Автоматизація виробничих процесів - будувати та експлуатувати оптичні оптоелектронні та лазерні системи; 

  • Метрологія - працювати із спеціалізованими юстувальними вимірювальними пристроями; 

  • Стандартизація - знати загальнодержавні стандарти, які стосуються роботи оптоелектронних приладів та лазерних систем вміти проводити, контролювати та адаптувати технологічні процеси з використанням фотонних джерел енергії; 

  • Розв’язування задач із програмування – використовувати мікропроцесори та іншу електроніку сучасних виробників (Atmel, Microchip, Analog Devices, тощо), працювати зі спеціальними середовищами: PCAD, AutoCAD, MATHCAD, MATHLAB, тощо, програмувати, використовуючи алгоритмічні мови Pascal, Flash, тощо.

  Отже, роль фахівців з метрології та інформаційно-вимірювальних технологій в розвитку наукового-технічного прогресу, як і вимоги до них, безперервно зростають. Що складніша наукова, виробнича проблема, то більшого значення для неї набуває метрологія. Точність, достовірність вимірювань - це фундаментальні відкриття в галузі науки і техніки, ефективна співпраця з іншими країнами, спільні розробки науково - технічних програм (наприклад, в галузі освоєння космосу, медицини, охорони навколишнього середовища тощо), реалізація положень більшості законів (наприклад, «Про захист прав споживача», «Про стандартизацію», «Про сертифікацію продукції і послуг», «Про енергозбереження») тощо.


  Майбутні професії

 • Фахівець із проектування інформаційно-вимірювальних систем
 • Працівник служб метрології, стандартизації та сертифікації державних центрів та підприємств різних галузей промисловості, фахівець з впровадження систем керування якістю продукції
 • Інженер служб контрольно-вимірювальних приладів і автоматики (КВПіА) підприємств різних галузей промисловості
 • Інженер сервісних центрів із обслуговування медичної техніки, транспортних засобів, технологічного обладнання
 • Розробник процесорних віртуальних та інтелектуальних засобів вимірювання, контролю та діагностики
 • Розробник програмного забезпечення для інформаційних систем виробничого контролю, діагностики та моніторингу стану технічних об'єктів
 • Працевлаштування

  Фахівець з метрології та інформаційно-вимірювальних технологій працює на підприємствах і організаціях різного призначення в галузі комп'ютерних систем збору та обробки даних, в галузі проведення досліджень, прогнозування, контролю і випробувань об’єктів та процесів; у відділах і лабораторіях з метрології, стандартизації, сертифікації та контролю якості продукції, конструкторських бюро, пов’язаних з проектуванням нової інформаційно-вимірювальної техніки (в тому числі і для оборонного комплексу України), з впровадженням новітніх інформаційних технологій в метрологічну діяльність.

  Наші випускники працюють на підприємствах та в установах

 • ДП «Миколаївстандартметрологія»
 • ТОВ «АМІКО Комплект»
 • ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»
 • ТДВ «Миколаївське підприємство «ЕРА»
 • ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект»
 • ТОВ СП «Нібулон»
 • Відгуки випускників

  Зівенко Олексій Васильович

  Рік випуску: 01.03.2009

  Диплом: Магістр

  Підприємство: ТОВ «АМІКО Комплект»

  Посада: заступник директора

  Хочу висловити слова подяки всім викладачам кафедри морського приладобудування, які дали мені цінний багаж знань, керівництву університету - за доступну та якісну освіту, а «альма матер» - за самореалізацію, самовдосконалення, за кращі роки життя і за професію...

  Повернення до списку

  завантаження карти...