Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

132. Матеріалознавство

Відповідальний за прийом абітурієнтів

Казимиренко Юлія Олексіївна

+38 (050) 264 51 26 (Viber)

u.a.kazimirenko@gmail.com

132. Матеріалознавство

Інститут/Факультет: Кораблебудівний навчально-науковий інститут

Кафедра: Матеріалознавства і технології металів

Техніка XXI століття, а саме: транспортні і промислові судна, нафтовидобувні морські комплекси, приладобудування, медицина (протезування), автомобілебудування, а також авіакосмічна та побутова техніка не можуть сьогодні існувати без порошкових, композиційних матеріалів, покриттів. Зростає потреба у нових матеріалах, що пов’язано із необхідністю зменшення маси виробів, підвищення їх якості та надійності. Це викликано як необхідністю енергозбереження, так і потребами створення нового високотехнологічного обладнання.

Ми готуємо універсальних багатопрофільних фахівців в галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальність 132 «Матеріалознавство» на стику матеріалознавства і зварювання, комп’ютерних наук, медицини, нанотехнологій. Нашим студентам надаються глибокі широкопрофільні знання з фундаментальних та прикладних наук в поєднанні з навичками діяльності в промисловій сфері. Це забезпечує можливість випускникам зробити швидку кар’єру в будь-якій сфері суспільного буття з урахуванням сучасних вимог до розвитку техніки і технологій.

Бюджетна (безкоштовна) вища освіта

Конструкційні профілі і різноманітні деталі отримають здебільшого прокатуванням, штампуванням, пресуванням і литвом. При  цьому все більше і більше для виготовлення  складних металевих і полімерних  виробів застосуються 3D-технології з використанням порошкових і дротових матеріалів. Це технологія майбутнього, яка поєднує знання про матеріали та IT-технології.

 Матеріали – це все що нас оточує, те що ми їмо і чим дихаємо. Але ця галузь займається матеріалами, які застосовуються у техніці та побуті.

Будь-яка машина, літак, ракета, корабель, чи то побутовий прилад складаються із матеріалів, властивості яких і визначають його технічні  характеристики, надійність, конкурентоспроможність. Уміння управляти властивостями традиційних, композиційних і наноматеріалів, покриттів на атомно-молекулярному рівні, вибирати  оптимальний матеріал для даного виробу – запорука вдалого працевлаштування та достойної зарплати. 

Кафедра матеріалознавства і технології металів Національного університету кораблебудування  імені адмірала Макарова готує сучасних фахівців бакалаврів, магістрів за акредитованою освітньо-професійною програмою «Композиційні та порошкові матеріали, покриття». Це традиційна назва, по сучасному її треба назвати «Матеріалотроніка», як галузь науки і техніки, вона подібна  «Мехатроніці». 

Матеріалотроніка ‒ галузь науки та техніки, присвячена створенню нових та удосконаленню традиційних матеріалів, отриманню виробів із них, яка базується на знаннях електроніки та IT- технологій.

Чекаємо на ВАС!


Освітні програми

 • Композиційні та порошкові матеріали, покриття
 • Наноструктурування виробів із металів та сплавів
 • Конкурсні предмети

  132. Матеріалознавство

  молодший бакалавр/фаховий молодший бакалавр

  Конкурсні предмети

  бакалавр

  Конкурсні предмети

  на базі ПЗСО бюджетна та небюджетна пропозиції

  • Українська мова (або українська мова та література)
  • Математика
  • Історія України або Математика або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

  Скорочений термін
  бюджетна пропозиція

  • Українська мова (або укр.мова та література)
  • Математика
  • Фахове випробування

  Скорочений термін
  небюджетна пропозиція

  • Українська мова (або укр.мова та література)
  • Математика або Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія
  • Фахове випробування

  магістр

  Конкурсні предмети

  PHD

  Конкурсні предмети

  Наукова діяльність

  Основним науковим напрямом кафедри є удосконалення технологій газотермічного напилення комплексно-захисних покриттів; розробка технологій, спрямованих на одержані нових порошкових і композиційних матеріалів, у тому числі з наноструктурними елементами; зміцнення поверхні сталевих виробів хіміко-термічною обробкою, технологічні прийоми підвищення жароміцності сталей і сплавів, дослідження впливу пластичної деформації на структуру і властивості металів і сплавів.

  Колективом кафедри виконуються держбюджетні науково-дослідні теми.
  Започатковано наукове співробітництво з факультетом «Матеріалознавства і
  зварювання» Jiangsu University of Science and Technology (JUST), Zhenjiang,
  China (Китай), контракт № 2/12 від 16.05.2012 р. (2012-13рр.) та контракт № 01.
  2013/01 від 08.01.2013 (2013-14рр.) з загальним обсягом 66000 $.

  Майбутні професії

 • Інженер механік
 • Інженер технолог
 • Технічний експерт
 • Менеджер з організації або проекту виробництва продукції
 • Викладач у закладах спеціальної середньої освіти
 • Викладач у вищих навчальних закладах
 • Працевлаштування

  У машинобудівній, приладобудівній, будівельній та інших галузях промисловості;
  На підприємствах по ремонту техніки широкого призначення (від побутової до авіакосмічної);
  Технічним експертом;
  На виробництві, яке пов’язане зі створенням та обробкою порошкових, композиційних та керамічних матеріалів, покриттів;
  Випускники, які закінчили магістратуру, мають більші можливості кар’єрного росту на підприємствах і організаціях усіх форм власності, а також мають право працювати викладачами у вищих навчальних закладах та вступати до аспірантури.

  Наші випускники працюють на підприємствах та в установах

 • ДП НВКГ «Зоря» – «Машпроект»
 • ПАТ «Екватор»
 • Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України
 • ВП «Южно-Українська АЕС»
 • Додаткові відомості

  Кафедра матеріалознавства і технології металів (МіТМ) започаткована в 1932 році на базі металографічної лабораторії. Завідувачами кафедри в різні роки були: доц., канд. техн. наук Медведєв М.А – 1968-1980 рр., доц., канд. техн. наук Москальов А.П., – 1980-1981 рр., проф., докт. техн. наук Шведов Л.І., – 1981-1991 рр. З 1991 р. кафедрою завідує Дубовий О.М. проф., докт. техн. наук, заслужений працівник народної освіти України, перший проректор університету (1995-2010 рр.).

  У 1969 році при кафедрі відкрита аспірантура. Основний напрям роботи кафедри – це інтеграція навчального процесу з науковими дослідженнями в галузі металургії, матеріалознавства, термічної обробки металів і сплавів, технології напилення захисних покриттів, технології виробництва порошкових і композиційних матеріалів і виробів з них.

  У 1998 році кафедра отримала ліцензію на підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю 8.050403 «Композиційні і порошкові матеріали, покриття». Перший випуск фахівців цієї спеціальності відбувся у лютому 2004 року. На протязі всього терміну навчання майбутні випускники набувають фаху щодо отримання сучасних матеріалів, заготовок та виробів з них, зміцнення і відновлення деталей нанесенням покриттів. Із загальної кількості науково-педагогічних працівників кафедри більше 80% мають науковий ступінь, вчене звання та усі – базову вищу освіту.

  Молоді вчені Комаров В.А., Клименко Л.П. (зараз ректор Чорноморського університету імені Петра Могили) отримали другу Республіканську премію (1985 р.) та бронзові медалі ВВДНГ СРСР, ВДНГ УРСР за розробку і впровадження (1989 р.) нової технології виливок гільз циліндрів дизелів на Первомайському заводі з економічним ефектом у розмірі 1260 тис. рублів (1989 р.). Карпеченко А.А. став лауреатом Державної премії Президента України в галузі науки і техніки для молодих вчених у 2013 році.

  Комплекс професійно-орієнтованих дисциплін за спеціальністю кафедри включає матеріалознавство і технології металів, особливості виробництва порошкових матеріалів та виробів, обладнання підприємств порошкової металургії, корозія і захист металів, кристалографія, механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів, спеціальні сталі та сплави, фізико-хімічні основи нанотехнологій; проектування та організація виробництва порошкових і композиційних матеріалів; технологія напилення покриттів. Навчальний процес та наукову діяльність забезпечують наступні спеціалізовані лабораторії: «Лабораторія металографії»; «Металорізальних верстатів»; «Газотермічних покриттів»; «Рентгеноструктурного аналізу»; «Термічної обробки металів»; «Електронної мікроскопії».

  Відгуки випускників

  Зайченко Андрій

  Рік випуску: 01.05.2010

  Диплом: Магістр

  Підприємство: Інституту імпульсних процесів і технологій НАНУ.

  Посада: Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу обробки дисперсних систем Інституту імпульсних процесів і технологій НАНУ.

  Навчання в університеті дозволило сформувати розуміння сучасної проблематики промисловості та її потреб в нових матеріалах, технологіях. Дякую за набуті знання та можливість їх реалізації в найвищій науковій інстанціїї України – Національній Академії Наук.

  Портная Анастасія

  Рік випуску: 01.03.2016

  Диплом: Магістр

  Підприємство: ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект»

  Посада: Відділ головного металурга

  Я щиро вдячна усім викладачам за набуті знання, вини мені дуже допомагають у моїй подальшій роботі, за яку окремо дякую. В даний час я інженер-технолог ковальсько-пресової групи ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект». Абітурієнтам, що поступають на кафедру «Матеріалознавства і технології металів» хочу побажати успіхів і зробити правильний вибір.

  Присташ Микола

  Рік випуску: 01.05.2012

  Диплом: Магістр

  Підприємство: Інституту імпульсних процесів і технологій НАНУ.

  Посада: Кандидат технічних наук, науковий співробітник відділу обробки дисперсних систем Інституту імпульсних процесів і технологій НАНУ.

  Навчання у Національному університеті кораблебудування дало мені всі необхідні знання та можливості для того, щоб здійснити свою мрію: досліджувати невідоме та створювати нове.

  Повернення до списку

  завантаження карти...