Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

073. Менеджмент

Відповідальний за прийом абітурієнтів

Раева Анна Николаевна

raevaany@gmail.com

073. Менеджмент

Інститут/Факультет: Факультет економіки моря

Кафедра: Кафедра менеджменту

Менеджер – це фахівець, який, ґрунтуючись на знаннях з теорії управління, бізнес-планування й обґрунтування управлінських рішень та оперуючи цифровими інформаційними технологіями планує, організовує та координує сумлінну і плідну працю інших людей для досягнення цілей очолюваного ним підприємства.
Менеджер розпоряджається величезними, хоч і обмеженими ресурсами, і скористатися ними найкращим чином, щоб забезпечити максимальні економічні, соціальні та екологічні результати, – непроста, проте здійсненна задача, якщо за справу береться справжній професіонал.
Отже, від якості освіти, досвіду та хисту менеджера залежить успіх підприємства, добробут його працівників, рівень якості життя у регіоні і врешті – багатство країни.

Опис освітніх програм (молодший бакалавр/фаховий молодший бакалавр)

Опис освітніх програм (бакалавр)

Опис освітніх програм (Магістр)

Конкурсні предмети

073. Менеджмент

молодший бакалавр/фаховий молодший бакалавр

Конкурсні предмети

бакалавр

Конкурсні предмети

на базі ПЗСО бюджетна та небюджетна пропозиції

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Історія України або Математика або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

Скорочений термін
бюджетна пропозиція

 • Українська мова та література
 • Математика або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
 • Фахове випробування

Скорочений термін
небюджетна пропозиція

 • Українська мова і література
 • Математика або Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія
 • Фахове випробування

магістр

Конкурсні предмети

PHD

Конкурсні предмети

бюджетна пропозиція

 • Вступне фахове випробування зі спеціальності
 • Вступне випробування з англійської мови
 • Реферат з презентацією дослідницьких пропозицій
 • Додаткові бали за наукові досягнення (публікація у науковому виданні, включеному до переліку наукових фахових видань України, міжнародних наукометричних баз Scopus або Web of Science, монографії, міжнародні конференції, патенти або авторські свідоцтва, диплом магістра з відзнакою за обраною спеціальністю)

Наукова діяльність

Високий рівень дослідницької частини підготовки забезпечується потужною науковою школою з напряму науково-дослідної роботи – інвестиційно-інноваційний розвиток регіону на чолі з професором, доктором економічних наук Іртищевої І.О. розвиненою міжнародною співпрацею в науковій і освітній сферах, наявністю спеціалізованих лабораторій.
Всі фахівці, залучені до професійної і наукової підготовки, пройшли стажування у таких провідних європейських університетах: в Фундації Central European Academy Studies and Certification (CEASC) (Польща) у співпраці з Університетом Інформатики (WSInf) м. Лодзь та Центром Європейських фондів (BFE), Морська академія Естонії (м. Таллін, Естонія), Варшавським університетом наук про життя, Польського національного комітету у справах ЮНЕСКО, Університеті науки та технологій провінції Цзянсу (КНР), Ягелонському університеті (м. Краків, Польща), мають міжнародний досвід освітньої і наукової діяльності.
Кафедра менеджменту:

 • здійснює науково-дослідну роботу за темою: Сталий розвиток України та її регіонів в умовах посилення інтеграційних процесів (державна реєстрація за № 0115U00149);
 • здійснює науково-дослідну роботу за темою: Розвиток механізмів логістичного управління на підприємствах морегосподарського комплексу (державна реєстрація за № 0115U003474);
 • здійснює спільні дослідження в рамках співпраці з науковцями Краківською академією імені Анджея Фріча Моджієвського (Польща).

Майбутні професії

 • Топ-менеджер
 • Менеджер з виробництва, продажу, постачання, логістики, персоналу, маркетингу, зовнішньо економічної діяльності, туризму та інших видів діяльності
 • Керівник підприємства, установа та організації
 • Керівник малих підприємств без апарату управління
 • Управитель підприємств, установ, організацій та їх підрозділів
 • Адміністратор (господар) готелю, ресторану, розважальних центрів та інших закладів
 • Працевлаштування

  Набувши фахових компетенцій менеджера, Ви будете здатні професійно вирішувати найскладніші проблеми, що постають перед підприємствами, які прагнуть створити новий товар чи послугу, посісти значне місце на вже існуючому ринку і перемогти у конкурентній боротьбі: досліджувати кон’юнктуру товарних та фондових ринків, випереджати та реагувати на дії конкурентів; встановлювати сталі відносини з партнерами і клієнтами; планувати стратегію і тактику підприємств, аналізувати їхні сильні та слабкі сторони; оцінювати ефективність інвестицій, впроваджувати новітні технології; оптимізувати використанні ресурсів підприємства; вміло керувати персоналом; оптимізувати форми організації бізнесу.

  Наші випускники працюють на підприємствах та в установах

 • ТОВ «Марін Дизайн Інжиніринг Миколаїв»
 • Державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-Машпроект»
 • ТОВ «Юг Агросервіс»
 • ТОВ «Сандора»
 • ТОВ « Укрконтекст»
 • ГО «Клуб сталого розвитку «Південна ініціатива»
 • ТОВ «Селена-Електро»
 • ТОВ «Техресурс-Сервіс»
 • ТОВ МиколаївТеплоМонтаж
 • ПАТ «МГЗ»
 • ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв»
 • ГУ Державної казначейської служби України у Миколаївській області»
 • Пенсійний фонд України
 • ТОВ “Морський спеціалізований порт Ніка-Тера”
 • ТДВ «Миколаївське підприємство «ЕРА»
 • Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області
 • Державне підприємство «Дельта-лоцман»
 • ТОВ Зернова компанія «Компанія «Прометей»
 • Виробничо-торгівельна фірма «ВЕЛАМ»
 • Публічне акціонерне товариство КБ «ПриватБанк»
 • Marine Design Engineering Mykolaiv
 • Департамент захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики
 • ДП Миколаївський морський торговельний порт
 • Миколаївський виконком міської ради
 • ТОВ Епіцентр К
 • Студія телевізійних програм DDES
 • Група компаній «Автомир»
 • Відгуки випускників

  Жукова Олена Юріївна

  Рік випуску: 01.07.1997

  Диплом: Магістр

  Підприємство: Marine Design Engineering, Mykolaiv, Ukraine

  Посада: Керуючий директор

  Навчання на кафедрі менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова відкриває студентам широкі перспективи для подальшої професійної діяльності. Кафедра менеджменту вигідно відрізняється гарним матеріально – технічним забезпеченням, новітніми технологіями та сучасними методами навчання, а головне – професійним складом  викладачів, більшість з яких є не лише теоретиками, а і практиками.
  Окрім навчання, дуже насичене і цікаве студентське життя. Тут молодь має можливість проявити свої творчі, організаторські та спортивні здібності, або стати справжнім громадським діячем. Сьогодні мені дуже приємно продовжувати співпрацю з університетом вже у якості роботодавця для майбутніх випускників.
  Я дуже вдячна університету, своєму факультету та кафедрі менеджменту за цікаві роки навчання, за нові можливості, за пошук себе та майбутньої професії. Бажаю вам подальших успіхів у науковій та педагогічнфій діяльності!

  Повернення до списку

  завантаження карти...