Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

035. Філологія

Відповідальний за прийом абітурієнтів

Щербак Олена Володимирівна

+38 (063) 696 60 65

shcherbak.olena2410@gmail.com

035. Філологія

Інститут/Факультет: Навчально-науковий гуманітарний інститут

Кафедра: Прикладної лiнгвiстики

035. Прикладна лінгвістика

Словосполучення «прикладна лінгвістика» з’явилося у 20-х роках ХХ століття і термінологічно об’єднало різноманітні розробки практичного використання теоретичних знань про мову. Для нас прикладна лінгвістика (ПЛ) це напрямок мовознавства, що займається розробкою методів розв'язання практичних задач, пов'язаних з використанням мови, що є особливо актуальним в умовах сучасного науково-технічного розвитку суспільства, який супроводжується бурхливим розвитком інформаційних масивів. Зростає потреба підготовки спеціалістів, здатних розв'язувати завдання в галузі обробки інформації та інформаційного пошуку па різних мовах.
Фахівці з ПЛ необхідні для забезпечення практичних робіт та наукових досліджень в таких основних напрямках: відбір мовного матеріалу з метою вдосконалення методики викладання мов та мовного тестування; адекватне перетворення текстів в іншомовну форму (переклад); уніфікація та стандартизація науково-технічної термінології; лексикографія; обробка різних типів текстів (наукових, технічних, ділових, усних та письмових); стандартизація термінології; створення тезаурусів тощо.

Основна мета ПЛ – розробити різні технології для опрацювання мови в різних галузях суспільного життя. Серед таких галузей можна виокремити:

 • освіту (методика навчання мов – лінгводидактика, укладання словників – лексикографія);
 • міжнародні стосунки (переклад текстів – усних і писемних);
 • засоби масової інформації, видавничу справу (редагування);
 • військову справу (криптографування, усномовне керування роботами, картографія);
 • науку (аналітико-синтетичне опрацювання текстів: індексування, анотування, реферування, готування оглядів;
 • термінографія (в тому числі створення номенклатур; пошук інформації);
 • сферу послуг, промисловість (ведення діалогів – писемне й усне, реклама товарів і послуг);
 • юриспруденцію (лінгвістична експертиза);
 • державне будівництво (орфографія, орфоепія, лексикографія, фонди мов);
 • політику (політична реклама);
 • компютерну обробку текстів (створення банків текстів).

Прикладна лінгвістика – галузь мовознавства, в якій розробляють технології опрацювання мови (традиційні, тобто неавтоматизовані, й автоматизовані) для різних галузей суспільного життя.

Освітні програми

 • 035.10 Прикладна лінгвістика
 • Конкурсні предмети

  035. Філологія

  молодший бакалавр/фаховий молодший бакалавр

  Конкурсні предмети

  бакалавр

  Конкурсні предмети

  на базі ПЗСО бюджетна та небюджетна пропозиції

  • Українська мова та література
  • Іноземна мова
  • Історія України або Математика або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

  магістр

  Конкурсні предмети

  PHD

  Конкурсні предмети

  Наукова діяльність

  Особливе місце в роботі кафедри належить Всеукраїнській конференції молодих учених «Прикладна лінгвістика: проблеми і рішення», яка регулярно з 2005 року і в якій беруть участь молоді вчені з усіх регіонів України.

  Викладачі кафедри беруть участь у роботі міжнародних та українських наукових і фахових організацій: TESOL, TESOL-Ukraine, IATEFL-Ukraine, Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики. Упродовж становлення й розвитку кафедра співпрацювала з різними вищими закладами України, Українським мовно-інформаційним фондом НАН України, Інститутом української мови НАН України, Інститутом філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Кафедра прикладної лінгвістики залучена до міжнародної співпраці: зокрема, до участі у проекті Британської Ради – НАТО з перепідготовки офіцерів (навчання англійської мови 2004-2014 роки), участі в міжнародному проекті Європейського Союзу ВSEEP з енергозбереження та енергопостачання, співпраці з Британським видавництвом Pearson. При кафедрі створено Центр тестування Міжнародного тесту PTE (Pearson Test of English) – сертифікат видано Pearson Longman Test Лондон, ОК, номер Центру 87309. Кафедра бере активну участь у підготовці майбутніх фахівців із прикладної лінгвістики для Туркменістану, Нігерії, Камеруну, Китайської Народної Республіки. Викладачі і студенти спеціальності «Прикладна лінгвістика» є активними учасниками у проекті Національного університету кораблебудування в КНР. Викладачі й випускники за запрошенням викладають англійську мову спеціального спрямування (ESP) у вищих навчальних закладах КНР суднобудівного профілю (канд. філол. наук, доц., проф. НУК Черницький В. Б., викл. Тубальцева С. А., викл. Цицюра К. В., викл. Овсяницька Н. О.).

  Кафедра прикладної лінгвістики є офіційним організатором регіонального туру Міжнародної олімпіади з лінгвістики в Миколаївському регіоні: Міжнародна олімпіада з лінгвістики (International Linguistics Olympiad) – це одна з 13-ти міжнародних предметних олімпіад, до участі в яких залучено команди учнів середніх шкіл, ліцеїв, гімназій з усього світу.

  Кафедра проводить активну позаудиторну роботу: створено студентський клуб FLASH, студентський театр «Мала сцена».

  Кафедра прикладної лінгвістики Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова постійно проводить різні заходи щодо розширення діяльності на ринку освітніх послуг.

  Майбутні професії

 • Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів
 • Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади)
 • Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі
 • Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади)
 • Науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади)
 • Науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика та переклади)
 • Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
 • Викладачі середніх навчальних закладів
 • Вчителі початкової школи
 • Професіонали в галузі методів навчання
 • Розробник контенту для Web-сайтів
 • Працевлаштування

  Потреба у фахівцях зі спеціальності 035 «Філологія» за спеціалізацією 035.10 «Прикладна лінгвістика» обумовлена не тільки об'єктивними факторами, а також великим попитом на них у провідних підприємств та місцевих органів управління південного регіону.

  – Викладачі середніх шкіл, ліцеїв, бібліотек міста, вищих навчальних закладів (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Чорноморський Національний Університет імені Петра Могили), програм Британської Ради, мережевих і авторських курсів;

  – Перекладачі науково-технічного перекладу, редагування іншомовних матеріалів, участь в переговорах, контрактна діяльність в проектних, технічних, патентних, торгових відділах, агентуючих, шипшандерских, експедиторських, фрахтових відділах фірм і компаній, НДС у ВНЗ і проектних інститутах (Миколаїв, Херсон, Київ, Одеса);

  – Програмісти, девелопери, перекладачі компаній по розробці анімаційних фільмів, рекламних трейлерів, ефектів "Post Production" (Миколаїв "Хостопия", "Майєр-фільм");

  – Фахівці Key Accounting в представництвах іноземних банків в Україні (Київ, "Ренесанс", "Ай-Эн-Джи Беаринг");

  – Перекладачі-фрилансери, які виконують замовлення на переклади через Інтернет;

  – Робота в рекламних і маркетингових компаніях по формуванню і підтримці цілісного іміджу проекту, підтримка роботи тематичних груп в соціальних мережах (на українській, російській та англійській мовах);

  – Оператори Call Centers (Миколаїв, Київ) по обслуговуванню клієнтів на території США і Канади по прийому замовлень від населення і передачи їх в складські БД;

  – ТОВ «Укрконтекст»: вирішення ключових завдань бізнесу в інтернеті: PPC, SEO, SMM;

  – Сайтобудівництво (Миколаїв, Київ) і підтримка клієнтської бази по роботі з англомовним контентом на сайтах та робота на тематичних сайтах;

  – Офіс-менеджери англійських, американських і міжнародних компаній і представництв (Київ, "Америкен Тобако груп")

  Наші випускники працюють на підприємствах та в установах

 • Хостопия
 • Майєр-фільм
 • Ренесанс
 • Ай-Эн-Джи Беаринг
 • Америкен Тобако груп
 • Відгуки випускників

  Елена Мизрахи (Юрченко)

  Рік випуску: 13.03.2005

  Диплом: Спеціаліст

  Підприємство:

  Посада:

  Дорогая моя кафедра прикладной лингвистики и гуманитарный институт!
  Я после получения степени специалиста в 2005 продолжила обучение в Израиле и успешно окончила там докторат.
  Теперь я преподаю лингвистику и английский в Израиле и летаю по всему миру на научные конференции.
  Всем с гордостью рассказываю про наш университет и высокий уровень нашего высшего образования! Спасибо моей любимой кафедре и дорогим преподавателям!

  С уважением и наилучшими пожеланиями,
  Much appreciated❤❤❤Love and warm regards, я

  Зайцева Ольга

  Рік випуску:

  Диплом: Магістр

  Підприємство:

  Посада:

  Я обрала спеціалізацію "Прикладна лінгвістика", тому що для себе вирішила, що вивчення мов ніколи не буде зайвим, при цьому ще додаються інформаційно-технічні дисципліни, що нині є актуальним у світі сучасних технологій. Протягом навчання виникають труднощі, але натомість виховується відповідальність та прагнення отримати знання, що обов'язково допоможуть у майбутньому. Саме правильне планування свого часу є запорукою для навчання.

  Ножка Марина

  Рік випуску:

  Диплом:

  Підприємство:

  Посада:

  Усупереч розповсюдженій думці, спеціальність «Прикладна лінгвістика» пропонує студентам набагато більше, ніж досконале оволодіння англійською мовою. Найпривабливішою рисою є підготовка фахівців одночасно за декількома профілями: викладання, переклад, лексикографія, та багато іншого, що забезпечує високу конкурентоспроможність випускників на сучасному ринку праці.

  Окрім цього, особливості навчання за цією спеціальністю дарують навички надзвичайної самоорганізації, тайм-менеджменту, пошуку та обробки інформації, з якими можна подолати будь-який професійний виклик.

  У це складно повірити, але глибоке розуміння законів мислення і спілкування, яке також надає «Прикладна лінгвістика», стане в нагоді навіть у повсякденному житті, допомагаючи долати конфлікти або взагалі уникнути їх.

  Повернення до списку

  завантаження карти...