Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Денна форма навчання

Для вступників до магістратури

Розклад вступних випробувань

Розклад вступних випробувань для вступників на основі ступеня магістра (ОКР спеціаліста)

Розклад вступних випробувань для вступників на спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Розклад вступних випробувань для вступників на спеціальність 081 Право

Для вступників на основі диплому молодшого спеціаліста

Розклад вступних випробувань

Для вступників на основі ПЗСО

Розклад вступних випробувань (денна та заочна форми навчання)

Розклад співбесід

Розклад проведення творчих конкурсів для навчання за кошти державного бюджету

Розклад проведення творчих конкурсів для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж корабелів національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова"

Для вступників на основі ПЗСО

Для вступників на основі ОКР кваліфікований робітник