Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт
}

Правила прийому до Коледжу корабелів