Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Обсяг державного замовлення за освітніми ступенями бакалавра та магістра