Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт
}

Рішення Приймальної комісії НУК