Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Порядок денний засідання Приймальної комісії НУК