Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт
}

Положення про організації прийому до НУК