Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Положення про організацію прийому до НУК