Факультет морського права

СКЛАД ФАКУЛЬТЕТУ МОРСЬКОГО ПРАВА


1. Кафедра морського та господарського права:

кафедра
морського та господарського права

ФМП  НУК


2. Кафедра адміністративного та конституційного права:


3. Кафедра теорії та історії держави та права: