Спеціалізована вчена рада Д 38.060.02

Наказом МОН України від 25 лютого 2016 р. № 241 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 25 лютого 2018 року проводити захисти дисертацій за спеціальностями:

05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології – технічні науки;

05.08.03 – конструювання та будування суден – технічні науки.