Спеціалізована вчена рада Д 38.060.01

Наказом МОН України від 17.01.2014 № 41 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 17 січня 2017 р. проводити захисти дисертацій за спеціальностями:

05.05.03 – двигуни та енергетичні установки, технічні науки;

05.13.22 – управління проектами і програмами, технічні науки.