Професори та доктори наук

Ректор Національного Університету Кораблебудування імені амірала Макарова.

arrow

Рижков Сергій Сергійович

Доктор технічних наук, професор
E-mail: rektor@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Ректор НУК


заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011р., відмінник освіти України, академік і Президент АН вищої школи України, академік АН суднобудування України, академік і Президент Міжнародної академії морських наук, технологій та інновацій, депутат Миколаївської обласної ради, нагороджений нагрудним знаком НУК «За заслуги», завідувач кафедрою екологічної безпеки, майстер спорту.

Детальніше >

Доктори наук

arrow

Блінцов Володимир Степанович

Доктор технічних наук, професор
E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Проректор з наукової роботи


заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011р., академік АН суднобудування України, академік Міжнародної академії морських наук, технологій та інновацій АН України, академік Академії навігації та управління рухом (Росія), член Королівського інституту корабельних інженерів Великобританії (RINA), нагороджений нагрудним знаком НУК «За заслуги», завідувач кафедрою електрообладнання суден та інформаційної безпеки.

Детальніше >

arrow

Борисенко Валерій Дмитрович

Доктор технічних наук, професор
E-mail: valery.borisenko@nuos.edu.ua
close
Інформація: відмінник освіти України, нагороджений нагрудним знаком «За наукові досягнення», завідувач кафедрою інженерної графіки.

Детальніше >

arrow

Бугаєнко Борис Андрійович

Доктор технічних наук,професор
E-mail: borys.bugayenko@nuos.edu.ua
close
Інформація:

академік Академії інженерних наук України, лауреат Державної премії СРСР, відмінник освіти України, нагороджений нагрудним знаком НУК «За заслуги».

Детальніше >

arrow

Вашедченко Альвіан Миколайович

Кандидат технічних наук, професор
E-mail: vashedchenko@mail.ru
close
Інформація:

Кандидат технічних наук, професор.

Детальніше >

arrow

Горбов Віктор Михайлович

Кандидат технічних наук, професор
close
Інформація:

заслужений працівник освіти України, академік АН суднобудування України, дійсний член Королівського товариства суднобудування Великобританії, дійсний член Інституту морської техніки, науки та технологій, нагороджений нагрудним знаком НУК «За заслуги», завідувач кафедрою суднових та стаціонарних енергетичних установок.

Детальніше >

arrow

Гордєєв Борис Миколайович

Доктор технічних наук
close
Інформація: Доктор технічних наук


Детальніше >

arrow

Гуров Анатолій Петрович

Кандидат технічних наук, професор
close
Інформація:

Детальніше >

arrow

Гурченков Олександр Петрович

Кандидат економічних наук, професор
E-mail: aleksandr.gurchenkov@nuos.edu.ua
close
Інформація:


заслужений діяч освіти України, член-кореспондент АН суднобудування України, завідувач кафедрою економіки та організації виробництва.

Детальніше >

arrow

Димо Борис Васильович

Кандидат технічних наук професор
E-mail: borys.dymo@nuos.edu.ua
close
Інформація:


відмінник освіти України.

Детальніше >

arrow

Дубовий Олександр Миколайович

Доктор технічних наук, професор
E-mail: oleksandr.dubovyj@nuos.edu.ua
close
Інформація:

заслужений працівник народної освіти України, академік АН суднобудування України, нагороджений нагрудним знаком НУК «За заслуги», завідувач кафедрою матеріалознавства і технології металів.

Детальніше >

arrow

Дубова Олена Анатоліївна

Доктор філологічних наук, професор
close
Інформація:

Доктор філологічних наук, професор.

Детальніше >

arrow

Жуков Юрій Данилович

Доктор технічних наук, професор
E-mail: yuriy.zhukov@nuos.edu.ua
close
Інформація:

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011р., академік АН суднобудування України, відмінник вищої школи СРСР, нагороджений нагрудним знаком НУК «За заслуги», завідувач кафедрою морського приладобудування.

Детальніше >

arrow

Зайцев Володимир Васильович

Доктор технічних наук, пофесор
E-mail: vladymyr.zaitsev@nuos.edu.ua
close
Інформація:


відмінник освіти України, завідувач кафедрою морських технологій.

Детальніше >

arrow

Іртищева Інна Олександрівна

Доктор економічних наук,професор
close
Інформація:


директор центру економічних досліджень та управлінського консалтингу.

Детальніше >

arrow

Каіров Олексій Сергійович

Доктор технічних наук, професоро
close
Інформація:


завідувач кафедрою технології суднового машинобудування.

Детальніше >

arrow

Квасницький Вячеслав Федорович

Доктор технічних наук, професор
E-mail: vyacheslav.kvasnytskiy@nuos.edu.ua
close
Інформація:


лауреат премії РМ СРСР в галузі науки і техніки за 1991р., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011р., заслужений працівник народної освіти України, член (RINA і ІМагESТ Великобританії), академік АН вищої школи академії інженерних наук АН суднобудування, нагороджений нагрудними знаками «Петра Могили» та «За наукові досягнення», нагрудним знаком НУК «За заслуги», директор Інституту паяння і зварювання тиском у вакуумі, завідувач кафедрою зварювального виробництва.

Детальніше >

arrow

Коробанов Юрій Миколайович

Доктор технічних наук, пофесор
E-mail: yuriy.korobanov@nuos.edu.ua
close
Інформація:

завідувач кафедрою конструкції корпусу корабля.

Детальніше >

arrow

Коростильов Леонтій Іванович

Доктор технічних наук, професор
E-mail: leontyy.korostilyov@nuos.edu.ua
close
Інформація: відмінник освіти України, нагороджений нагрудним знаком "За наукові досягнення" та нагрудним знаком НУК "За заслуги", завідувач кафедрою будівельної механіки корабля.

Детальніше >

arrow

Кошкін Костянтин Вікторович

Доктор технічних наук, професор
E-mail: konstantin.koshkin@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Директор Інституту комп’ютерних та інженерно-технологічних наук НУК


заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011р., академік АН суднобудування України, академік Міжнародної академії морських наук, технологій та інновацій, нагороджений нагрудним знаком НУК «За заслуги», завідувач кафедрою інформаційних управляючих систем та технологій.

Детальніше >

arrow

Локарев Валентин Іванович

Доктор технічних наук, професор
close
Інформація: Доктор технічних наук, професор.

Детальніше >

arrow

Мочалов Олександр Олександрович

Доктор технічних наук,професор
E-mail: oleksandr.mochalov@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Директор інституту заочної та дистанційної освіти НУК

заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, академік АН суднобудування України, академік Української академії наук (відділення фізики), нагороджений нагрудним знаком НУК «За заслуги», завідувач кафедрою фізики.

Детальніше >

arrow

Некрасов Валерій Олександрович

Доктор технічних наук, професор
E-mail: valery.nekrasov@nuos.edu.ua
close
Інформація:

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011р., академік АН суднобудування України, академік Академії інженерних наук України, нагороджений нагрудним знаком НУК «За заслуги», завідувач кафедрою теорії та проектування суден.

Детальніше >

arrow

Павлов Геннадій Вікторович

Доктор технічних наук, пофесор
E-mail: gennadiy.pavlov@nuos.edu.uа
close
Інформація:

Директор Інституту автоматики і електротехнікивідмінник освіти України, нагороджений нагрудним знаком «За наукові досягнення», завідувач кафедрою комп’ютеризованих систем управління.

Детальніше >

arrow

Парсяк Володимир Никифорович

Доктор економічних наук, професор
E-mail: vladymyr.parsyak@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Декан інженерно-економічного факультету НУК


заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, академік Академії економічних наук України, академік АН суднобудування України, нагороджений нагрудним знаком НУК «За заслуги», завідувач кафедрою фінансів.

Детальніше >

arrow

Політикін Борис Михайлович

Доктор технічних наук, професор
close
Інформація: член-кореспондент Української академії інформатики.

Детальніше >

arrow

Попов Олексій Павлович

Доктор технічних наук, професор
E-mail: oleksiy.popov@nuos.edu.ua
close
Інформація: заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, академік АН суднобудування України, нагороджений нагрудним знаком НУК «За заслуги», завідуючий кафедрою механіки та конструювання машин.

Детальніше >

arrow

Радченко Микола Іванович

Доктор технічних наук, професор
close
Інформація:

д-р техн. наук професор

академік Міжнародної академії холоду, завідувач кафедрою кондиціювання та рефрижерації.

Детальніше >

arrow

Рашковський Олександр Саулович

Доктор технічних наук, професор
E-mail: oleksandr.rashkovskyj@nuos.edu.ua
close
Інформація: лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, академік Академії інженерних наук України, академік АН суднобудування України, нагороджений нагрудним знаком НУК «За заслуги», завідувач кафедрою технології суднобудування.

Детальніше >

arrow

Романовський Георгій Федорович

Доктор технічних наук, професор
E-mail: georgiy.romanovskiy@nuos.edu.ua
close
Інформація: заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2008р., академік АН суднобудування України, академік АН вищої школи України, почесний доктор Королівської Академії докторів Іспанії, дійсний член Королівського інституту кораблебудування та інституту морських інженерів Великобританії, нагороджений нагрудним знаком НУК «За заслуги», завідувач кафедрою турбін.

Детальніше >

arrow

Рябенький Володимир Михайлович

Доктор технічних наук, професор
E-mail: vladymyr.ryabenkiy@nuos.edu.ua
close
Інформація: завідувач кафедрою теоретичної електротехніки та електронних систем.

Детальніше >

arrow

Сербін Сергій Іванович

Доктор технічних наук, професор
E-mail: serhiy.serbin@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Директор Машинобудівного інституту


д-р техн. наук


відмінник освіти України, академік АН суднобудування України, академік Міжнародної академії морських наук, технологій та інновацій, нагороджений нагрудним знаком «За наукові досягнення».

Детальніше >

arrow

Сердюченко Анатолій Миколайович

Доктор фізико-математичних наук, професор
E-mail: anatoliy.serdyuchenko@nuos.edu.ua
close
Інформація:

д-р фіз-мат. наук, професор.

Детальніше >

arrow

Сліжевський Микола Борисович

Доктор технічних наук, професор
close
Інформація:

д-р техн. наук професор

заслужений діяч науки і техніки України, відмінник вищої школи СРСР, відмінник освіти України, академік Академії суднобудування України, нагороджений нагрудним знаком НУК «За заслуги».

Детальніше >

arrow

Соловйов Станіслав Миколайович

Кандидат технічних наук, професор
E-mail: stanislav.solovjov@nuos.edu.ua
close
Інформація: академік АН суднобудування України, відмінник освіти СРСР та України, нагороджений нагрудним знаком НУК «За заслуги».

Детальніше >

arrow

Соломенцев Олег Іванович

Доктор технічних наук, професор
close
Інформація:

д-р техн. наук, професор.

Детальніше >

arrow

Ставинський Андрій Андрійович

Доктор технічних наук, професор
E-mail: andrey.stavynskiy@nuos.edu.ua
close
Інформація: відмінник освіти України, нагороджений нагрудним знаком «За наукові досягнення», завідувач кафедрою суднових електроенергетичних систем.

Детальніше >

arrow

Суслов Віталій Павлович

Доктор технічних наук, професор
close
Інформація: заслужений діяч науки і техніки України, нагороджений нагрудним знаком НУК «За заслуги».

Детальніше >

arrow

Тимошевський Борис Георгійович

Доктор технічних наук, професор
E-mail: borys.tymoshevskyy@nuos.edu.ua
close
Інформація: відмінник освіти України, академік АН суднобудування України, завідувач кафедрою двигунів внутрішнього згорання.

Детальніше >

arrow

Ткач Михайло Романович

Доктор технічних наук, професор
E-mail: mykhaylo.tkach@nuos.edu.ua
close
Інформація: завідувач кафедрою теоретичної механіки.

Детальніше >

arrow

Фатєєв Микола Володимирович

Кандидат технічних наук, професор
E-mail: mykola.fatyeyev@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Директор інституту післядипломної освіти НУК


нагороджений нагрудним знаком НУК «За заслуги», завідувач кафедрою менеджменту.

Детальніше >

arrow

Хлопенко Микола Якович

Доктор технічних наук, професор
E-mail: nykolay.khlopenko@nuos.edu.ua
close
Інформація: відмінник освіти України, нагороджений нагрудним знаком «Петра Могили», завідувач кафедрою автоматики.

Детальніше >

arrow

Чернов Сергій Костянтинович

Доктор технічних наук, професор
close
Інформація: заслужений працівник промисловості України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010р.,академік АН суднобудування України, завідувач кафедрою управління проектами.

Детальніше >

arrow

Шевцов Анатолій Павлович

Доктор технічних наук, професор
E-mail: anatoliy.shevtsov@nuos.edu.ua
close
Інформація: академік АН суднобудування України, нагороджений нагрудним знаком «За наукові досягнення».

Детальніше >

arrow

Шостак Володимир Павлович

Кандидат технічних наук, професор
E-mail: volodymyr.shostak@nuos.edu.ua
close
Інформація: дійсний член Королівського товариства інженерів-кораблебудівників Великобританії, нагороджений нагрудним знаком НУК «За заслуги».

Детальніше >

arrow

Щедролосєв Олександр Вікторович

Доктор технічних наук, професор
E-mail: aleksandr.schedrolosev@nuos.edu.ua
close
Інформація: академік АН суднобудування України, академік Міжнародної академії морських наук, технологій та інновацій, відмінник освіти України, нагороджений нагрудним знаком «За наукові досягнення», завідувач кафедрою суднобудування Херсонської філії НУК.

Детальніше >Професори НУК

arrow

Бурдун Євген Тимофійович

Кандидат технічних наук, доцент, професор НУК
E-mail: evgeniy.burdun@nuos.edu.ua
close
Інформація: відмінник освіти України, завідувач кафедрою проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів.

Детальніше >

arrow

Галь Анатолій Феодосійович

Кандидат технічних наук, доцент, професор НУК
close
Інформація: академік Академії інженерних наук України, заслужений винахідник України.

Детальніше >

arrow

Драган Станіслав Володимирович

Кандидат технічних наук, доцент, професор НУК
E-mail: stanyslav.dragan@nuos.edu.ua
close
Інформація: відмінник освіти України.

Детальніше >

arrow

Єрмолаєв Геннадій Володимирович

Кандидат технічних наук, доцент, професор НУК
close
Інформація: відмінник освіти України.

Детальніше >

arrow

Карась Петро Миколайович

Кандидат технічних наук, доцент, професор НУК
close
Інформація:

Кандидат технічних наук, доцент, професор НУК


Детальніше >

arrow

Кисляков Володимир Павлович

Кандидат філосовських наук, доцент, професор НУК
E-mail: vladynyr.kyslyakov@nuos.edu.ua
close
Інформація: завідувач кафедрою філософії та культурології.

Детальніше >

arrow

Кіпрєєв Юрій Миколайович

Кандидат технічних наук, доцент, професор НУК
E-mail: vc@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Кандидат технічних наук, доцент, професор НУК

Детальніше >

arrow

Король Юрій Михайлович

Кандидат технічних наук, доцент, професор НУК
E-mail: yuriy.korol@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Директор Кораблебудівного інституту


член-кореспондент АН суднобудування України, відмінник освіти України, нагороджений нагрудним знаком НУК «За заслуги», завідувач кафедрою гідромеханіки.

Детальніше >

arrow

Кротов Олександр Іванович

Кандидат технічних наук, доцент, професор НУК
E-mail: krotov@mksat.net
close
Інформація: відмінник освіти України.

Детальніше >

arrow

Кузнецов Альберт Миколайович

Кандидат фізико-математичних наук, професор НУК
close
Інформація: відмінник освіти України, нагороджений медаллю “За трудовую доблесть”.

Детальніше >

arrow

Ломоносов Анатолій Вадимович

Кандидат економічних наук, доцент, професор НУК
E-mail: anatoliy.lomonosov@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Директор Херсонської філії НУК

член-кореспондент АН суднобудування України, відмінник освіти України, нагороджений нагрудним знаком НУК «За заслуги».

Детальніше >

arrow

Лугінін Олег Євгенович

Кандидат технічних наук, доцент, професор НУК
close
Інформація: відмінник освіти України, академік Української академії економічної кібернетики.

Детальніше >

arrow

Михайлюк Валерій Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент, професор НУК
close
Інформація: академік Академії безпеки та основ здоров’я, голова секції «Цивільного захисту» НМК з «Цивільної безпеки» МОНМСУ, директор Південноукраїнського бюро та почесний член Європейської асоціації з безпеки (EUROPIAN ASSOCIATION OF SECURITY), завідувач кафедрою безпеки життєдіяльності та цивільного захисту

Детальніше >

arrow

Москальов Анатолій Петрович

Кандидат технічних наук, доцент, професор НУК
E-mail:
close
Інформація:

Кандидат технічних наук, доцент, професор НУК

Детальніше >

arrow

Мошенцев Юрій Леонідович

Кандидат технічних наук, доцент, професор НУК
close
Інформація:

Кандидат технічних наук, доцент, професор НУК

Детальніше >

arrow

Наливайко Василь Степанович

Кандидат технічних наук, доцент, професор НУК
close
Інформація: відмінник освіти України.

Детальніше >

arrow

Простяков Михайло Григорович

Кандидат економічних наук, доцент, професор НУК
E-mail: mykhayl.prostyakov@nuos.edu.ua
close
Інформація: відмінник вищої школи України.

Детальніше >

arrow

Риндя Микола Володимирович

Кандидат технічних наук, доцент, професор НУК
close
Інформація:

Кандидат технічних наук, доцент, професор НУК

Детальніше >

arrow

Трушляков Євген Іванович

Кандидат технічних наук, доцент, професор НУК
E-mail: eugeniy.trushliakov@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Проректор з науково-пелагогічної роботи та міжнародної діяльності


відмінник освіти України,член-кореспондент АН суднобудування України, член Фулбрайтівського товариства та американської спілки інженерної освіти, кандидат в майстри спорту з плавання.

Детальніше >

arrow

Фаріонов Анатолій Михайлович

Кандидат технічних наук, доцент, професор НУК
close
Інформація: відмінник освіти України.

Детальніше >

arrow

Філіппова Ніна Михайлівна

Кандитат філологічних наук, доцент, професор НУК nina.filippova@nuos.edu.ua
close
Інформація: відмінник освіти України, нагороджена нагрудним знаком НУК «За заслуги», завідувач кафедрою прикладної лінгвістики.

Детальніше >

arrow

Чегринцев Фелікс Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент, професор НУК
E-mail: felyks.chegrintsev@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Кандидат технічних наук, доцент, професор НУК

Детальніше >

arrow

Черницький Володимир Борисович

Кандидат філологічних наук, професор НУК
E-mail: felyks.chegrintsev@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Кандидат філологічних наук, професор НУК.

Детальніше >

arrow

Шевченко Віктор Васильович

Кандидат технічних наук, доцент, професор НУК
close
Інформація: відмінник освіти України, завідувач кафедрою автоматики та електроустаткування Херсонської філії НУК.

Детальніше >

arrow

Шумілов Олександр Павлович

Кандидат технічних наук, доцент, професор НУК
close
Інформація: відмінник освіти України.

Детальніше >