Перший захист магістерських робіт студентів денної форми навчання спеціальності 8.03060107 «Логістика»

На факультеті морської інфраструктури 24 лютого 2017 року відбувся перший захист магістерських робіт студентів денної форми навчання спеціальності 8.03060107 «Логістика».

 

 

 

 

 

 

Кваліфікаційні роботи було виконано на актуальні теми, що охоплюють проблеми логістичного менеджменту, а саме: управління фінансовими потоками, удосконалення логістичної системи, оптимізація транзитного потенціалу та ін.

Перевірку рівня підготовки магістрів здійснювала комісія у складі:  голови ДЕКу Горлачука В. В. - д.е.н., професора, завідувача кафедри управління земельними ресурсами Чорноморського національного університету імені Петра Могили, заслуженого діяча науки і техніки; Казарєзова А.Я. – д.е.н., професора; Фатєєва М.В. – к.т.н., професора; Галя А.Ф. – к.т.н., доцента; Тубальцева А.М. – доцента.

Зі вступним словом виступив декан факультету морської інфраструктури Харитонов Ю.М. та побажав випускникам успішного захисту.

Усі студенти захищали магістерські роботи на прикладі підприємств, за матеріалами яких здійснювалися дослідження. Роботи характеризуються ґрунтовним дослідженням проблем логістики, містять практичні рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, спрямовані на покращення управління та підвищення ефективності господарської діяльності досліджуваних підприємств.

Конкурсні роботи Лук’янчука П.І. та Сюкова О.О., які  отримали винагороди на ІІ Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, стали основою при написанні магістерських робіт.

Результати досліджень магістерських робіт студентів Трушлякової Ю.Є., Лук’янчука П.І., Ольшанського Г.О. та Сюкова О.О. мають впровадження в діяльність підприємств міста Миколаїва. Ці випускники рекомендовані для вступу до аспірантури.

Загалом, результати захисту магістерських робіт свідчать про те, що рівень підготовки студентів відповідає вимогам, які стоять перед фахівцями вищої кваліфікації в сучасних умовах.

Вітаємо з успішним захистом магістерських робіт та бажаємо випускникам кафедри морської логістики подальших успіхів в професійній сфері!