VI Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю "Підводна техніка і технологія"

15 − 16 грудня 2016 р. у Навчально-науковому інституті автоматики і електротехніки пройшла VI Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю "Підводна техніка і технологія"

 

 

 

 

 

15 грудня о 1400 в актовому залі НУК відбулося пленарне засідання VI Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю "Підводна техніка і технологія", у якому прийняли участь більше 60 учасників.

Відкрив засідання проректор НУК з наукової роботи, завідувач кафедри електрообладнання суден та інформаційної безпеки, доктор технічних наук, професор Блінцов Володимир Степанович. Він привітав учасників і після вступної промови зробив першу доповідь "Науково-дослідна та проектно-технічна діяльність Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у напрямку створення засобів морської робототехніки".

Наступну доповідь "Подводные археологические разведки в акватории Тендровской косы в 2016 году" зробив представник Інституту археології Варшавського університету В.Є. Герасимов (м. Варшава, Польща). Він повідомив про цікаві знахідки на місці корабельної аварії 1-го століття н. е. на Північно-Західному шельфі Чорного моря.

Ще одну доповідь, присвячену підводній археології, "Батиметричні розвідки в районах Дніпро-Бузького лиману та західної частини Тенрівської коси" зробив фахівець нашого університету О.В. Чубенко.

У доповіді "Моделирование пространственного движения морской привязной системы" представник нашого Вузу К.С. Трунін представив результати тестування комп’ютерної програми моделі динаміки морської прив’язної системи для режиму циркуляції, яке показало її працездатність і можливість використання для практичних розрахунків параметрів таких систем, в тому числі для розрахунків міцності та надійності елементів гнучких зв’язків із судном-носієм, що є, за словами автора, найбільш складною та наукоємною задачею.

Цікаву доповідь "Науково-методичні підходи до теоретичних і експериментальних досліджень при проектуванні захисних конструкцій плавучих об’єктів для зберігання радіоактивних речовин" зробила кандидат технічних наук, доцент Ю.О. Казимиренко.

На завершення пленарного засідання до уваги учасників була представлена доповідь старшого викладача ІМВС НУ "Одеська морська академія" О.О. Калініченка "Пріоритет співвітчизника у винаході способу руху під водою, що реалізований у сучасних глайдерах та 15 геніальних передбачень В.П. Кремінського у справі опанування морською безоднею". На підставі проведених досліджень автор довів, що у винаході способу плавання під водою, який використовується у сучасних глайдерах, пріоритет належить нашому співвітчизнику, одеситу В.П. Кремінському. Доповідач також сформував концептуальні засади винахідника стосовно можливості підводного мореплавства. Він зазначив, що концепція підводного плавання В.П. Кремінського потребує окремого історичного дослідження на предмет вивчення її підґрунтя, зародження, становлення та подальшого розвитку.
16 грудня відбулися засідання секцій "Теорія проектування підводних технічних засобів", "Електрообладнання та автоматика підводних систем і комплексів" і "Підводні дослідження та експедиційна діяльність".