Секція "Інновації в суднових електротехнічних системах та автоматиці" VІІI Міжнародної науково-технічної конференції "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці"

12 жовтня у Навчально-науковому інституті автоматики і електротехніки відбулося засідання секції №8 "Інновації в суднових електротехнічних системах та автоматиці" VІІI Міжнародної науково-технічної конференції "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці"

 

 

 

Засідання секції №8 "Інновації в суднових електротехнічних системах та автоматиці" відбулося 12 жовтня о 14.00 в аудиторії 304 Нового навчального корпусу НУК. На ньому було зроблено 6 наукових доповідей представниками Навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки (ННІАЕ).

4 доповіді зробили представники кафедри електрообладнання суден та інформаційної безпеки (ЕОС та ІБ), працівники наукової школи д-ра техн. наук професора Блінцова В.С. "Підводна робототехніка". Викладач кафедри ЕОС та ІБ Войтасик А.М. виступив з доповіддю "Розробка мобільного поста енергетики та керування вантажного самохідного підводного носія", викладач Корицький В.І. − з доповіддю "Автоматизована система керування рухом самохідного прив’язного підводного апарата проекту "Гідрограф", аспірант Алоба Л.Т. − з доповіддю "Експериментальне дослідження роботи системи автоматичного керування підводним апаратом як агентом групи". Магістр Ченгксі Ву зробив доповідь англійською мовою "Review and classification of the modern ROV".

Доповідь "Система керування кроковими двигунами" зробив зав. лабораторіями кафедри автоматики Савченко О.В.

Викладач кафедри комп’ютеризованих систем управління (КСУ) Вінниченко І.Л. зробила доповідь "Адаптивна система керування перетворювачем частоти на базі резонансного інвертору з нелінійним регулюванням".

Серед 28 присутніх на засіданні учасників було 9 кандидатів технічних наук, а також викладачі, аспіранти, фахівці та студенти. Тому кожна доповідь супроводжувалась дискусіями на високому науковому рівні. Найбільш активну участь у наукових дискусіях та обговоренні представлених доповідачами матеріалів прийняли завідувач кафедри суднових електроенергетичних систем (СЕЕС) канд. техн. наук Жук Д.О., доцент кафедри СЕЕС канд. техн. наук Новогрецький С.М., доцент кафедри СЕЕС канд. техн. наук Подимака В.І., старший викладач кафедри СЕЕС Чекунов В.К. та секретар секції доцент кафедри КСУ канд. техн. наук Черно О.О.

Дирекція ННІАЕ висловлює щиру подяку всім учасникам засідання та запрошує до участі в наступних конференціях Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.