Захист дипломних проектів у ННІАЕ за спеціальністю "Комп’ютеризовані системи управління та автоматика"

10 лютого 2017 р. у Навчально-науковому інституті автоматики і електротехніки відбувся захист дипломних проектів та магістерських атестаційних робіт за спеціальністю "Комп’ютеризовані системи управління та автоматика". Державну екзаменаційну комісію знову очолили академік НАН України О.В. Кириленко і декан факультету НТУУ «КПІ» В.Я. Жуйков.

 

 

 

 

 

 

15 студентів спеціальності "Комп’ютеризовані системи управління та автоматика" успішно завершили своє навчання захистом випускних робіт, над якими вони працювали протягом 6-го курсу. Як і в минулі роки, до роботи у державній екзаменаційній комісії були запрошені почесні гості з м. Києва − академік НАН України, директор Інституту електродинаміки, доктор технічних наук, професор О.В. Кириленко і декан факультету електроніки НТУУ «КПІ», доктор технічних наук, професор В.Я. Жуйков. На думку завідувача випускової кафедри професора Г.В. Павлова, присутність у комісії таких авторитетних вчених є додатковим стимулом для плідної роботи студентів та їх наукових керівників, що, безумовно, підвищує рівень підготовки наших випускників.

На захисті були також присутні представники промисловості − начальник сектору Дослідно-проектного центру кораблебудування (ДПЦК) А.Ю. Волошин зі своїм колегою і директор ТОВ ВТЦ "Динамо-континент" М.Г. Агафонов. Під час перерви представники ДПЦК відзначили високий рівень підготовки трьох з восьми майбутніх спеціалістів, яких вони готові запросити до співпраці.

Після оголошення результатів захисту голова комісії академік Олександр Васильович Кириленко привітав усіх випускників, а чотирьом магістрам, що захистилися на "відмінно", рекомендував продовжити свій науковий шлях в аспірантурі університету.