Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених "Автоматика та електротехніка"

16 листопада 2017 р. у Навчально-науковому інституті автоматики і електротехніки відбулася Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених "Автоматика та електротехніка"

 

 

16 листопада 2017 р. Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки провів Всеукраїнську науково-технічну конференцію молодих вчених "Автоматика та електротехніка". У цей день о 1400 в аудиторії 304 Нового навчального корпусу НУК відбулося пленарне засідання конференції, після якого до 1700 проводились засідання секцій "Автоматика, інформаційно-керуючі системи і пристрої", "Перетворювальна техніка та електронні системи", "Автоматизований електропривод", "Електроенергетичні комплекси, електричні машини і апарати" та "Імпульсні процеси і технології". В роботі конференції взяли участь 20 студентів ННІАЕ і 7 викладачів: канд. техн. наук Покровський М.В., канд. техн. наук Гаврилов С.О., канд. техн. наук, доцент Новогрецький С.М., канд. техн. наук, доцент Жук Д.О., канд. техн. наук, доцент Черно О.О., канд. техн. наук Авдєєва О.А. і асистент Топалов А.М.

Вчений секретар конференції к.т.н., доцент, заст. директора ННІАЕ з НР Черно О.О. відкриває пленарне засідання

На конференції було зроблено 15 доповідей, 14 з яких − студентські. За кожною доповіддю студентам було задано багато запитань, висловлено зауваження та рекомендації, які вони будуть враховувати під час подальших наукових досліджень та інженерних розробок.

Викладач кафедри КСУ Топалов А.М. з доповіддю "Математичне моделювання баластних трубопровідних мереж для задач автоматичного керування витратами"

Дирекція ННІАЕ висловлює щиру подяку студентам та молодим вченим за підготовку цікавих доповідей, а також їх науковим керівникам та викладачам, що прийняли активну участь у наукових дискусіях.

Доповідь студентки групи 5341м Шмигельської І.В. "Адаптивна система автоматичного керування гідроприводом вузла вивантаження піролізного реактору"

З матеріалами конференції можна ознайомитись за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/1IksAjwnlAHRWRi4ilX1_gmRffEmbnVvr/view?u...

Студенти групи 4311 Лудан П.В. і Дуднік А.А. роблять спільну доповідь "Перспективні імпульсні способи одержання тонкодисперсних порошків"