Додатково до оголошення конкурсу проектів наукових робіт та розробок молодих вчених!

Надійшов лист від голови Ради молодих учених при МОН з додатковою інформацією про конкурс проектів наукових робіт та науково-технічних розробок молодих вчених. Всіх, хто бажає взяти участь у цьому конкурсі, просимо звернути увагу!

 

 

 

 

 

Шановні колеги!

3-го липня Міністр Л.М.Гриневич підписала наказ про оголошення конкурсу проектів молодих учених, над яким протягом квітня-червня активно працював департамент науково-технічного розвитку МОН спільно з Радою молодих учених при МОН. У пріоритетах тематики конкурсу - прикладні напрямки досліджень, котрі комутують із напрямками програми "Горизонт-2020". Наказом затверджено склад експертної Ради, котра складається із молодих учених, котрі відібрані шляхом анкетування з подальшим рейтинговим відбором. Оцінна шкала проектної заявки передбачає отримання 100 як максимальної кількості балів (60 - ідея, аткуальність і обгрунутвання проекту, 30 - науковий доробок проектної команди, 10 - прогнозований результат).

Дати конкурсу:
- до 30-го серпня 2017 року проведення першого етап у ВНЗ та НУ, що перебувають у сфері підпорядкування МОН, завантажуючи проектні заявки в систему "Наука в університетах";
- до 4-го вересня 2017 року надіслати в паперовому вигляді проекти-переможці першого етапу (разом із супровідною документацією)  в департамент науково-технічного розвитку МОН (01601, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16);
- до 18-вересня 2017 року здійснення експертизи проектів Експертною радою (ІІ етап);
- до 25-го вересня 2017 року підвести підсумки конкурсу й визначити проекти, що рекомендовані до виконання.

Принагідно зазначу, що 23-го червня 2017 року набрав чинності наказ МОН http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0655-17 про зміни до положення про конкурс проектів молодих учених, яким: 1) термін проведення дослідження збільшено з 2-х до 3-х років; 2) можливість залучення співкерівника до міждисциплінарних наукових проектів; 3) експертиза кожної проектної заявки здійснюватиметься 5-ма експертами, кількість балів проекту визначатиметиься як середнє арифметичне значення оцінок, виставлених трьома експертами, що лежать у діапазоні між найнижчою та найвищою. Межові оцінки не враховуватимуться.

З побажанням успіхів у творенні проектів і знаходженні часу на відпочинок, Юрій Кращенко, голова Ради молодих учених при МОН.

http://mon.gov.ua/citizens/zv%E2%80%99yazki-z-gromadskistyu/rada-molodix...

https://www.facebook.com/youngscientists.ua/