IV Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасний стан та проблеми двигунобудування».

23 листопада 2016 року в Старому корпусі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова почалася робота IV Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасний стан та проблеми двигунобудування».

На конференції були розглянуті науково-технічні, організаційні та екологічні питання, що виникають при дослідженні, проектуванні, виготовлені та експлуатації двигунів та установок різного типу і призначення.
На пленарному та секційних засіданнях з доповідями виступали представники професорсько-викладацького складу, студенти, аспіранти, науковці нашого університету та інших навчальних закладів На засідання конференції були запрошені студенти старших курсів Машинобудівного навчально-наукового інституту НУК, які з великою увагою заслухали доповіді як відомих науковців, так і дебютантів.
Видано збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми двигунобудування», що буде корисним для науковців, інженерно-технічних працівників, викладачів, студентів та аспірантів.