Вшанування пам’яті відомого вченого та освітянина професора С.В. Рижкова

27 січня 2017 року в Машинобудівному навчально-науковому інституті НУК вшановували пам'ять відомого вченого та освітянина, Заслуженого працівника освіти України, професора Рижкова Сергія Васильовичу в зв’язку з дев’яносторіччям від дня народження.

З цієї нагоди колективом наукової бібліотеки Старого корпусу НУК була підготовлена експозиція наукових, навчально-методичних робіт, авторських свідоцтв та патентів професора Рижкова С.В.

На відкритті експозиції були присутні викладачі та співробітники інституту, а також проректор НУК Хачатуров Е.Б. та начальник НДЧ Рижков С.С.
З доповіддю про основні етапи життя та діяльність професора Рижкова С.В. виступив його ученик професор Димо Б.В., завідувач кафедри технічної теплофізики та суднових паровиробних установок.

У 1945 році Рижков С.В. вступив до МКІ і з того часу його життя нерозривно пов’язано з МКІ-НУК. Студент, контрольний майстер та будівник кораблів, аспірант, старший викладач, доцент, завідувач кафедрою технічної теплофізики та суднових паровиробних установок, науковий керівник галузевої науково-дослідної лабораторії інтенсифікації теплообміну, секретар парткому МКІ, професор кафедри – це основні етапи його життя. У 1959 році була захищена кандидатська, а в 1980 році – докторська дисертація.
Вихованець наукової школи члена-кореспондента  АН УРСР Бузника В.М. професор Рижков С.В. став засновником наукової школи інтенсифікації процесів тепломасопереносу в транспортних та стаціонарних енергетичних установках. Вихованцями цієї школи стали три доктори  та п'ятнадцять кандидатів технічних наук. Він автор більш 180 наукових робіт та 32 авторських свідоцтв і патентів Німеччини та Франції.
Професор Рижков С.В. був серед перших вчених, хто почав впроваджувати інноваційне енергоефективне та екологічне обладнання. На основі глибоких теоретичних досліджень процесів переносу теплоти і маси в одно-та багатофазних газо-рідинних середах було розроблено та впроваджено в суднобудівній галузі, на суднах морського флоту та бойових кораблях, в океанотехніці, вугледобувній та інших галузях виробництва, більш чотирьох тисяч дослідних та серійних зразків нової техніки.
Професор Рижков С.В. був реформатором освіти, ініціював відкриття нових спеціалізацій навчання. Основою навчального процесу професор вважав науково-дослідну роботу студентів, створював всі необхідні умови для виявлення наукової творчості та індивідуалізації освіти.
Зі своїми спогадами про професора Рижкова С.В. виступили директор МННІ, професор Сербін С.І., проректор НУК Хачатуров Е.Б., професори Горбов В.М., Шевцов А.П., Шостак В.П., Тимошевський Б.Г., Наливайко В.С., доценти Бондаренко М.С., Половець Ю.О., Лейбович Л.І., Коробко В.В., Чередніченко О.К., завідувач відділом обслуговування користувачів Наукової бібліотеки у Машинобудівному навчально-науковому інституті НУК Глушко Г.Г. та інші.

Згадувались інтересні та не зовсім відомі факти з життя професора Рижкова С.В. Всі виступаючі підкреслювали значний внесок в розвиток теплофізичної науки, в суднобудування, в становлення та розвиток МКІ-НУК, а також його високу порядність, людяність, відданість своєї справі. Сергій Васильович захоплювався шахами та був серед перших, хто ініціював і розвивав гру в бадмінтон в інституті.
З особливим інтересом присутні заслухали спогади про діда начальника НДЧ доцента Рижкова С.С., представника третього покоління династії українських вчених Рижкових.

З початку навчальних занять в весняному семестрі з експозицією праць вченого та освітянина професора Рижкова С.В. зможуть ознайомитись студенти машинобудівного та інших інститутів та факультетів НУК.