Ювілею вченого присвячено книжково-ілюстративну виставку

...

Одним із провідних напрямків діяльності Наукової бібліотеки НУК (НБ НУК) є інформаційне забезпечення загальноуніверситетських заходів з відзначення ювілейних дат відомих вчених університету. Тому, з нагоди 70-річчя від дня народження відомого вченого в галузі суднової енергетики, к.т.н., професора Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Димо Бориса Васильовича, відділ обслуговування користувачів НБ в Машинобудівному навчально-науковому інституті (МННІ) підготував презентацію книжково-ілюстративної виставки «Інтелектуальні розробки та власні напрацювання професора Бориса Васильовича Димо».

Виставка експонувалась у читальному залі відділу обслуговування користувачів. У розділах виставки висвітлено науково-інноваційну діяльність в галузі освіти, науки та виробництва відомого науковця університету.

До уваги користувачів було представлено наукові праці, зокрема, доповіді на кафедральних Міжнародних науково-технічних конференціях; Збірники наукових праць НУК; Збірники матеріалів Міжнародних науково-технічних конференцій «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці» за 2010-2016 рр.; публікації вченого в авторитетних наукових вітчизняних та закордонних виданнях; друковані та електронні наукові і навчальні видання з фонду НБ НУК. Також, на виставці експонувались свідоцтва на винаходи та авторські свідоцтва на патенти та винаходи к.т.н., професора Б. В. Димо, який є автором 200 наукових праць та 14 винаходів і патентів, упроваджених у промисловість.

Експозиція книжково-ілюстративної виставки до ювілею відомого вченого – це вклад НБ НУК у популяризацію його наукової діяльності.

Глушко Г. Г.,
завідуюча відділом обслуговування НБ НУК в МННІ