Документи НУК

Річний звіт за 2015 рік 

2201160 Підготовка кадрів вищим навчальними закладами III і IV рівнів акредитаціії та забезпечення діяльності їх баз практики 

2201040 Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури, наукової преси та наукових об"єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень 

2201150 Підготовка кадрів вищим навчальними закладами I і II рівнів акредитаціії та забезпечення діяльності їх баз практики 

Річний звіт 2014 року частина 1 

Річний звіт 2014 року частина 2 

Наказ про оновлення складу науково-технічних рад НУК 

Наказ № 144 про плату за навчання бакалаврів (денна форма) 

Наказ про плату за навчання (заочна форма) 

Наказ № 290 "Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік" 

Положення щодо організації навчального процесу та розробки навчальних планів 

Наказ № 167 "Щодо вартості виготовлення документа про освіту державного зразка" 

Наказ № 217 "Про надання платних послуг" 

Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів НУК 

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників НУК та укладання з ними трудових договорів (контрактів) 

Колективний договір НУК 

Правила внутрішнього розпорядку НУК 

Положення про наукове товариство студентів та аспірантів НУК 

Наказ наглядова рада 


Лицензія НУК №527861 

Акт узгодження спеціальностей 

Сертифікати магістратура НУК 

Сертифікати перепідготовка НУК" 

Сертифікати ОКР спеціаліст НУК" 

Сертифікати Херсонської філії НУК  

Сертифікати бакалавр НУК" 


Положення про студентське самоврядування 

Документ студентського самоврядування 

Положення про відділ кадрів 

Положення про навчально-науковий центр європейської інтеграції 

Положення про Центр інформаційних технологій (ЦІТ) 

Наказ ректора НУК від 20.03.2017р. № 58 «Про стан ЦЗ НУК у 2016 році та основні завдання на 2017 рік» 

Стипендіальне положення