Сербін Сергій Іванович

Професор кафедри турбін.
Доктор технічних наук, академік Академії наук суднобудування України, академік Міжнародної Академії морських наук, технологій та інновацій, дійсний член Міжнародного інституту горіння (США), нагороджений знаком "Изобретатель СССР".

Рік народження - 1958. Після закінчення в 1981 р. Миколаївського кораблебудівного інституту за спеціальністю "Турбінобудування" працював інженером науково-дослідного сектора. Після закінчення аспірантури на кафедрі суднових парових і газових турбін був молодшим науковим співробітником науково-дослідного сектора. В 1985 р. захистив кандидатську дисертацію, з 1986 р. працює на кафедрі суднових парових і газових турбін (тепер кафедра турбін) старшим науковим співробітником, асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором. У 1991 р. стає заступником завідувача кафедри. В 1992 р. йому присвоєне вчене звання доцента. В 1999 р. на засіданні спеціалізованої ради УДМТУ захистив дисертацію "Підвищення ефективності суднових паливоспалюючих пристроїв з системами плазмохімічного і пульсуючого горіння" на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. В 2002 році затверджений у вченому званні професора.

Автор більше 160 друкованих наукових праць, з яких 4 монографії (у співавторстві) та 20 патентів.

Сфера наукових інтересів – інтенсифікація згоряння органічних палив в енергоустановках, плазмохімічні системи суднової та стаціонарної енергетики, моделювання процесів в топкових пристроях, удосконалювання газотурбінних двигунів та установок, екологічні аспекти енергетики. Праці Сербіна С.І. визнані не тільки в Україні, але і за кордоном, що підтверджується міжнародними публікаціями і його участю в дослідженнях, проведених Масачусетським технологічним інститутом (США) в області удосконалювання систем горіння. Ним визначені експериментальні характеристики плазмохімічних реакторів, генераторів водневмісногогазу, плазмово-паливних форсунок, плазмових запалювачів, камерпульсуючого горіння та розроблена теорія плазмохімічного і пульсуючого горіння вуглеводневих палив у паливоспалюючих пристроях суднової та стаціонарної енергетики. Результати наукових досліджень доповідалися на міжнародних симпозіумах і конференціях в Україні, Росії, США, Італії, Греції, Польщі, Китаї.

Основні наукові роботи:

  • Романовский Г.Ф., Матвеев И.Б., Сербин С.И. Плазменные системы газоперекачивающих агрегатов. – Санкт-Петербург: Недра, 1992. – 142 с.
  • Романовский Г.Ф., Сербин С.И. Плазмохимические системы судовой энергетики. – Николаев: УГМТУ, 1998. – 246 с.
  • Serbin S.I. Modeling and Experimental Study of Operation Process in a Gas Turbine Combustor with a Plasma-Chemical Element // Combustion Science and Technology, 1998. – Vol.139. – No.1–6. – P. 137–158.
  • Сербін С.І. Удосконалювання характеристик камер згоряння ГТД // В кн. Авіаційні газотурбінні двигуни / Терещенко Ю.М., Мітрахович М.М. – Під ред. Муравченка Ф.М. – Київ: КВІЦ, 2001. – С. 248–282.

Основні науково-методичні роботи:

  • Сербин С.И. Математическое моделирование процессов в камерах сгорания судовых газотурбинных двигателей: Учеб. пособие. – Николаев: УГМТУ, 1999. – 44 с.
  • Романовський Г.Ф., Сербін С.І. Камери згоряння суднових газотурбінних двигунів: Навчальний посібник. – Миколаїв: УДМТУ, 2000. – 259 с.
  • Романовський Г.Ф., Сербін С.І. Екологічно чисті камери згоряння газотурбінних установок: Навчальний посібник. – Миколаїв: УДМТУ, 2002. – 84 с.
p align="justify">Тел. 39–81–37

e-mail serhiy@serbin.mk.ua